Europos praktikuojančių teisininkų mokymas nacionaliniu lygmeniu

Valstybėse narėse egzistuoja labai įvairios praktikuojančių teisininkų mokymo struktūros, kurioms tenka pagrindinė atsakomybė už tokio mokymo kokybę ir mastą. Toliau pristatoma informacija apie nacionalinio mokymo organizavimą valstybėse narėse.

Nacionalinės teisminio mokymo struktūros

Nacionalinės mokymo struktūros yra pagrindinės Europos teisminio mokymo teikėjos teisminėms institucijoms. Įvadinio arba tęstinio mokymo mokyklos yra septyniolikoje valstybių narių. Kitose valstybėse narėse mokymus rengia teisingumo ministerija, teismų taryba ar tam tikri teismų padaliniai.

Teismų darbuotojų rengimo sistemos valstybėse narėse

Pagrindiniai teismų darbuotojų mokymo organizatoriai ES valstybėse narėse yra nacionalinės teisingumo ministerijos ir teismai. Kitose valstybėse narėse šią funkciją vykdo teisminės akademijos ar teisminės struktūros, pvz., tarybos ir prokuratūros.

Valstybių narių advokatų mokymo sistemos

Pagrindiniai advokatų praktikos organizatoriai ES valstybėse narėse yra advokatų asociacijos, privatūs praktikuojantys advokatai, mokymo įstaigos ir universitetai. Kai kuriose valstybėse narėse šią funkciją vykdo apeliaciniai teismai ir Teisingumo ministerija. Tęstinio mokymo priežiūrą, jei tokia yra, užtikrina advokatūra.

Paskutinis naujinimas: 23/10/2015

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.
Komisija šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.