It-taħriġ tal-professjonisti legali fil-livell nazzjonali

Hemm arranġamenti ta' taħriġ estensivi għall-ġuristi fl-Istati Membri, li jkollhom ir-responsabbiltà ewlenija tal-kwalità u l-iskala ta' dan it-taħriġ. Hawnhekk aħna stabbilixxejna informazzjoni dwar l-organizzazzjoni tat-taħriġ nazzjonali fl-Istati Membri.

Strutturi ta' taħriġ nazzjonali għall-ġudikatura

L-istrutturi nazzjonali tat-taħriġ huma l-fornituri ewlenin tat-taħriġ ġudizzjarju Ewropew għall-ġudikatura. L-iskejjel li jipprovdu taħriġ inizjali u kontinwu jeżistu f'17-il Stat Membru. Fi Stati Membri oħrajn, it-taħriġ jiġi organizzat mill-Ministeru tal-Ġustizzja, mill-Kunsill għall-Ġudikatura jew mis-servizzi tal-Qorti.

Is-sistemi tat-taħriġ tal-persunal tal-Qorti fl-Istati Membri

Il-Ministeri Nazzjonali tal-Ġustizzja u l-qrati huma l-organizzaturi ewlenin tat-taħriġ tal-persunal tal-qorti fl-Istati Membri tal-UE. Fi Stati Membri oħra dan il-kompitu jitwettaq minn akkademji ġudizzjarji jew strutturi ġudizzjarji bħal Kunsilli u Uffiċċji tal-Prosekuturi.

Sistemi ta' taħriġ tal-avukati fl-Istati Membri

L-Assoċjazzjonijiet tal-Avukatura, l-uffiċċji privati jew id-ditti legali, il-fornituri tat-taħriġ u l-universitajiet huma l-organizzaturi ewlenin tal-perjodu ta’ induzzjoni tal-avukati fl-Istati Membri tal-UE. F’xi Stati Membri, dan il-kompitu jitwettaq mill-Qrati ta' Appell u mill-Ministeru tal-Ġustizzja. Is-superviżjoni tat-taħriġ kontinwu, fejn dan jeżisti, hija żgurata mill-Kamra tal-Avukati.

L-aħħar aġġornament: 23/10/2015

Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.
Il-Kummissjoni qiegħda fil-proċess li taġġorna xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.