Opleiding voor juridische beroepen op nationaal niveau

De lidstaten hebben uitgebreide opleidingsprogramma's voor rechtsbeoefenaars. Ze zijn zelf hoofdverantwoordelijk voor de kwaliteit en inhoud daarvan. Op deze pagina vindt u informatie over de organisatie van de nationale justitiële opleiding in de lidstaten.

Nationale opleidingsstructuren voor de rechterlijke macht

Nationale opleidingsstructuren zijn de belangrijkste aanbieders van Europese justitiële opleiding voor de rechterlijke macht. In zeventien lidstaten bestaan specifieke scholen voor initiële en voortgezette opleiding. In andere worden justitiële opleidingen georganiseerd door het ministerie van Justitie, de raad voor de rechterlijke macht of diensten voor gerechtelijke ondersteuning.

Opleidingssytemen voor gerechtelijk personeel in de lidstaten

Opleiding voor gerechtelijk personeel wordt in de lidstaten hoofdzakelijk door het nationale ministerie van Justitie en door de rechtbanken georganiseerd. In andere lidstaten wordt deze taak uitgeoefend door gerechtelijke academiën of structuren zoals raden en parketten.

Opleidingsystemen voor advocaten in de lidstaten

De orden van advocaten, private praktijken of advocatenkantoren, aanbieders van opleidingen en universiteiten zijn in de EU-lidstaten de belangrijkste instanties die de stage van advocaten organiseren. In sommige lidstaten wordt deze taak door de hoven van beroep en het ministerie van Justitie uitgeoefend. Voortgezette opleiding staat in voorkomend geval onder het toezicht van de balie.

Laatste update: 23/10/2015

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.
Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.