Szkolenie dla pracowników wymiaru sprawiedliwości na poziomie krajowym

W państwach członkowskich ponoszących główną odpowiedzialność za jakość i zakres szkolenia przeznaczonego dla prawników praktyków istnieją rozbudowane systemy zapewniające takie usługi. Poniżej przedstawiono informacje dotyczące szkolenia organizowanego na szczeblu krajowym w państwach członkowskich.

Krajowe struktury szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości

Krajowe struktury szkoleniowe są głównymi organizatorami europejskiego szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości dla sędziów i prokuratorów. Jednostki zapewniające kształcenie i doskonalenie zawodowe działają w 17 państwach członkowskich. W pozostałych państwach szkolenia są organizowane przez ministerstwa sprawiedliwości, rady sądownictwa lub służby sądowe.

Systemy szkolenia pracowników sądów w państwach członkowskich

Ministerstwa sprawiedliwości oraz sądy w państwach członkowskich są głównymi organizatorami szkoleń dla pracowników sądów w państwach członkowskich UE. W innych państwach członkowskich funkcję tę pełnią szkoły sądownictwa i prokuratury bądź takie struktury jak rady doradcze wysokiego szczebla lub biura prokuratury.

Systemy szkoleń prawników w państwach członkowskich

W państwach członkowskich aplikacje adwokackie i radcowskie organizują w głównej mierze izby adwokackie, kancelarie prawnicze, podmioty organizujące szkolenia oraz szkoły wyższe. W niektórych państwach członkowskich zadanie to jest wykonywane przez sądy apelacyjne i ministerstwo sprawiedliwości. Nadzór nad doskonaleniem zawodowym, gdy jest przewidziane, zapewniają izby adwokackie.

Ostatnia aktualizacja: 23/10/2015

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.
W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Komisja dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.