Formarea practicienilor dreptului la nivel național

Există programe cuprinzătoare de formare pentru practicienii din domeniul juridic din statele membre, care sunt principalele responsabile pentru calitatea și amploarea respectivelor programe de formare. În continuare sunt prezentate informații cu privire la organizarea de cursuri de formare în statele membre.

Structurile naționale de formare pentru magistrați

Structurile naționale de formare sunt principalii furnizori de cursuri de formare judiciară europeană pentru magistrați. Există școli care furnizează cursuri de formare inițială și continuă în 17 state membre. În alte state membre, cursurile de formare sunt organizate de Ministerul Justiției, de Consiliul Magistraturii sau de serviciile instanțelor.

Sistemele de formare a personalului judiciar din statele membre

Ministerele naționale ale justiției și instanțele sunt principalii organizatori ai formării personalului instanțelor din statele membre ale UE. În alte state membre, această sarcină este îndeplinită de academii judiciare sau de structuri judiciare precum consilii și parchete.

Sistemele de formare a avocaților din statele membre

Asociațiile barourilor, cabinetele private sau firmele de avocatură, furnizorii de servicii de formare și universitățile sunt principalii organizatori de stagii practice pentru avocați în statele membre ale UE. În unele state membre, această sarcină este îndeplinită de curțile de apel și de Ministerul Justiției. Supravegherea formării continue, în cazul în care aceasta există, este asigurată de barouri.

Ultima actualizare: 23/10/2015

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.
Comisia actualizează conținutul acestui site, pentru a reflecta retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.