Εθνική νομολογία

Τα δικαστήρια των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) εφαρμόζουν και ερμηνεύουν το δίκαιο των αντίστοιχων κρατών μελών καθώς και το δίκαιο της ΕΕ. Ως εκ τούτου, είναι προς το συμφέρον των πολιτών και των επαγγελματιών του δικαίου να έχουν πρόσβαση όχι μόνο στη νομολογία του δικού τους κράτους μέλους, αλλά και σε εκείνη των άλλων κρατών μελών της ΕΕ.

Τα περισσότερα κράτη μέλη διαθέτουν μία ή περισσότερες βάσεις δεδομένων που περιλαμβάνουν τις αποφάσεις και τις γνωμοδοτήσεις των δικαστηρίων τους, όσον αφορά το δίκαιο της ΕΕ, το εθνικό δίκαιο καθώς και το περιφερειακό ή/και το τοπικό δίκαιο. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο διαδίκτυο μπορεί ορισμένες φορές να περιορίζονται σε συγκεκριμένα δικαστήρια (για παράδειγμα, τα ανώτατα δικαστήρια) ή σε συγκεκριμένα είδη αποφάσεων.

Μπορείτε να αναζητήσετε νομολογία κάποιου κράτους μέλους είτε μέσω βάσης δεδομένων του κράτους μέλους αυτού επιλέγοντας μία από τις σημαίες στη δεξιά πλευρά που θα σας ανακατευθύνει στην αντίστοιχη εθνική σελίδα είτε μέσω μίας από τις ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων (ο ακόλουθος κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός):

  • JURE: βάση δεδομένων που δημιούργησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιλαμβάνει νομολογία σχετικά με τη δικαιοδοσία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, καθώς και την αναγνώριση και την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων σε κράτος διαφορετικό από το κράτος έκδοσής τους. Συμπεριλαμβάνεται, λοιπόν, η νομολογία σχετικά με συναφείς διεθνείς συμβάσεις (π.χ. Σύμβαση των Βρυξελλών του 1968, Σύμβαση του Λουγκάνο του 1988) καθώς και η νομολογία της ΕΕ και των κρατών μελών.
  • Η Ένωση Συμβουλίων Επικρατείας και Ανωτάτων Διοικητικών Δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ACA Europe) παρέχει δύο βάσεις δεδομένων της νομολογίας των κρατών μελών που αφορούν την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ και ονομάζονται «JuriFast» και «Dec.Nat». Παρέχονται οι αποφάσεις στην γλώσσα του πρωτοτύπου και σύνοψή τους στα αγγλικά και τα γαλλικά. Η βάση δεδομένων «Dec.Nat» περιέχει επίσης παραπομπές και αναλύσεις εθνικών αποφάσεων που παρέχει η Υπηρεσία Έρευνας και Τεκμηρίωσης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιπλέον, η ευρωπαϊκή πύλη e-Justice παρέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με τα διάφορα δικαστήρια των κρατών μελών.  Πολλά από τα δικαστήρια αυτά διαθέτουν δικτυακούς τόπους που περιλαμβάνουν βάσεις δεδομένων με τη δική τους νομολογία.

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Απαγόρευση των διακρίσεων λόγω ιθαγένειας
Ελευθερία κυκλοφορίας και διαμονής
Δικαιώματα ψήφου
Διπλωματική προστασία
Δικαίωμα αναφοράςΤελευταία επικαιροποίηση: 15/06/2015

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.
Η Επιτροπή επικαιροποιεί επί του παρόντος μέρος του περιεχομένου του ιστοτόπου λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.