Tagállami ítélkezési gyakorlat

Az Európai Unió (EU) tagállamainak a bíróságai az adott tagállam jogát és az uniós jogot is alkalmazzák és értelmezik. Ezért az állampolgároknak és a gyakorló jogászoknak érdekükben áll, hogy ne csak a saját tagállamuk, hanem az egyéb uniós tagállamok ítélkezési gyakorlatához is hozzáférjenek.

A legtöbb tagállamnak van egy vagy több olyan adatbázisa, amely a bíróságai határozatait és véleményeit tartalmazza – az uniós jogot, a nemzeti jogot és a regionális és/vagy helyi jogot illetően is. Az interneten elérhető információk egyes esetekben csak bizonyos bíróságokra (például legfelsőbb bíróságokra) vagy bizonyos fajta határozatokra korlátozódhatnak.

Tagállami ítélkezési gyakorlatot kereshet tagállami adatbázison keresztül, a jobb oldalon szereplő zászlók egyikének kiválasztásával - ez átirányítja a releváns nemzeti oldalra; vagy az egyik európai adatbázist is használhatja (a következő felsorolás nem feltétlenül kimerítő):

  • JURE, az Európai Bizottság által létrehozott adatbázis, polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságra, valamint a határozatoknak a meghozataluk államától eltérő államban való elismerésére és végrehajtására vonatkozó ítélkezési gyakorlatot tartalmaz. Ide tartozik a vonatkozó nemzetközi egyezményekkel (vagyis az 1968. évi Brüsszeli Egyezmény és az 1988. évi Luganói Egyezmény) kapcsolatos, és az uniós és a tagállami ítélkezési gyakorlat is.
  • Az Európai Unió Államtanácsainak és Legfelső Közigazgatási Bíróságainak Szövetsége (ACA Europe) két olyan, a tagállami ítélkezési gyakorlatot tartalmazó adatbázist biztosít, amelyek az uniós jog alkalmazásával foglalkoznak, ezek az „JuriFast” és a „Dec.Nat”. A határozatok az eredeti nyelven szerepelnek, angol és francia összefoglalóval. A „Dec.Nat” adatbázisban szerepelnek a nemzeti határozatokra vonatkozó, az Európai Bíróság kutatási és dokumentációs szolgálata által biztosított hivatkozások és elemzések is.
  • Az EU legfelsőbb bíróságai elnökeinek hálózata honlapján keresztül megtalálhatja több nemzeti adatbázis honlapját (és egyes tagjelölt országokét is), amelyek az adott tagállamok legfelsőbb bíróságainak ítélkezési gyakorlatát tartalmazzák.
  • Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége információs portáljának része egy adatbázis a bíróságok és speciális szervek megkülönböztetésre vonatkozó ügyekben hozott nemzeti határozatairól.
  • CODICES, az Európa Tanácsnál az úgynevezett Velencei Bizottság által létrehozott adatbázis, nemcsak az uniós tagállamok, hanem az Európa Tanács egyéb tagjainak alkotmányos kérdésekhez kapcsolódó ítélkezési gyakorlatát is tartalmazza.
  • A Menekültügyi Bírák Nemzetközi Szervezete (IARLJ) fenntart egy adatbázist az egyes uniós tagállamokban és más országokban követett menekültügyi ítélkezési gyakorlatról.

Ezenkívül az európai igazságügyi portál is nyújt információkat a különböző tagállami bíróságokról. E bíróságok közül soknak van olyan honlapja, amely a bíróság saját ítélkezési gyakorlatára vonatkozó adatbázist tartalmaz.

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Az állampolgárság szerinti megkülönböztetéstől való mentesség
A mozgás és a tartózkodás szabadsága
Szavazati jog
Diplomáciai védelem
Petíciós jogUtolsó frissítés: 15/06/2015

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.
A Bizottság megkezdte a portál tartalmának frissítését, amire az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése miatt van szükség. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.