Nationale rechtspraak

De rechtbanken van de lidstaten van de Europese Unie (EU) passen het recht van de relevante lidstaten en van de EU toe en interpreteren dit. Daarom is het in het belang van burgers en juridische beroepsbeoefenaars om niet alleen toegang tot de jurisprudentie van de eigen lidstaten te hebben, maar ook tot de jurisprudentie van andere EU-lidstaten.

De meeste lidstaten hebben een of meer databanken met de uitspraken en adviezen van hun rechtbanken – met betrekking tot de wetgeving van de EU, de nationale wetgeving en regionale en/of lokale wetgeving. De informatie die beschikbaar is op internet kan soms beperkt zijn tot bepaalde rechtbanken (zoals hooggerechtshoven) of bepaalde soorten beslissingen.

U kunt naar jurisprudentie van lidstaten zoeken via de databank van een lidstaat door een van de vlaggen aan de rechterkant te selecteren, waarna u wordt doorgelinkt naar de betreffende nationale pagina; of u kunt een van de Europese databanken gebruiken. De volgende lijst is mogelijk niet uitputtend:

  • JURE, een databank die is gecreëerd door de Europese Commissie, bevat jurisprudentie over burgerlijke en handelszaken en over de erkenning en uitvoering van vonnissen in een andere staat dan de staat waarin het vonnis is uitgesproken. Dit omvat jurisprudentie over relevante internationale verdragen (het Verdrag van Brussel van 1968, het Verdrag van Lugano van 1988), alsmede jurisprudentie van de EU en van de lidstaten.
  • De Vereniging van de Raden van State en van de Hoge Administratieve Rechtscolleges van de Europese Unie (ACA Europe) heeft twee databanken met jurisprudentie van de lidstaten met betrekking tot de toepassing van EU‑wetgeving, genaamd "JuriFast" en "Dec.Nat". De gerechtelijke uitspraken worden in de oorspronkelijke taal aangeboden, met samenvattingen in het Engels en het Frans. De databank "Dec.Nat" bevat ook verwijzingen en analyses van nationale gerechtelijke uitspraken, die zijn aangeleverd door de Dienst Onderzoek en Documentatie van het Europees Hof van Justitie.
  • Via de website van het Netwerk van presidenten van de hoogste rechterlijke instanties van de EU kunt u de websites van een aantal nationale databanken vinden (en ook databanken van enkele kandidaat-lidstaten van de EU) met jurisprudentie van de hooggerechtshoven van deze lidstaten.
  • Het informatieportaal van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten omvat een databank van beslissingen van nationale rechtbanken en instanties met betrekking tot de antidiscriminatiewetgeving.
  • CODICES, een databank die is gecreëerd door de zogeheten Commissie van Venetië van de Raad van Europa, bevat jurisprudentie over constitutionele aangelegenheden, niet alleen van de EU-lidstaten, maar ook van andere leden van de Raad van Europa.
  • De International Association of Refugee Law Judges (IARLJ) heeft een databank van jurisprudentie over asielzaken in een aantal EU-lidstaten en andere landen.

Daarnaast biedt het Europees e-justitieportaal informatie over de verschillende rechtbanken van de lidstaten. Veel van deze rechtbanken hebben een website met een databank van hun eigen jurisprudentie.

Lidstaat:

Alles selecteren  |  Alles wissen

Ja(a)r(en):

Alles selecteren  |  Alles wissen

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Onderwerp:

Alles selecteren  |  Alles wissen

- Non-discriminatie op grond van nationaliteit
Vrijheid van verkeer en verblijf
Stemrecht
Diplomatieke bescherming
Het recht om een verzoekschrift in te dienenLaatste update: 15/06/2015

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.
Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.