Sodna praksa držav članic

Sodišča držav članic Evropske unije (EU) uporabljajo in razlagajo pravo ustreznih držav članic in pravo EU. Zato je v interesu državljanov in pravnikov, da imajo dostop ne le do sodne prakse njihove države članice, ampak tudi do sodne prakse drugih držav članic EU.

Večina držav članic ima eno ali več podatkovnih zbirk o odločbah in mnenjih njihovih sodišč – glede prava EU, nacionalnega prava ter tudi regionalnega in/ali lokalnega prava. Informacije, ki so na voljo na spletu, so lahko včasih omejene na določena sodišča (na primer vrhovna sodišča) ali določene vrste odločb.

Sodno prakso države članice lahko iščete preko podatkovne zbirke države članice – z izborom ene od zastav na desni strani boste preusmerjeni na ustrezno nacionalno stran, ali z uporabo evropskih podatkovnih zbirk (naslednji seznam je lahko neizčrpen):

  • JURE, podatkovna zbirka Evropske komisije, vsebuje sodno prakso na področju pristojnosti v civilnih in gospodarskih zadevah ter priznavanja in izvrševanja sodb v državi, ki ni država izdaje sodbe. Zbirka obsega tudi sodno prakso v zvezi s pomembnimi mednarodnimi konvencijami (npr. Bruseljsko konvencijo iz leta 1968 in Lugansko konvencijo iz leta 1988) ter sodno prakso EU in držav članic,
  • Združenje državnih svetov in vrhovnih upravnih sodišč Evropske unije (ACA Evrope) zagotavlja dve podatkovni zbirki sodne prakse držav članic v zvezi z uporabo prava EU, t. i. „JuriFast“ in „Dec.Nat“. Odločbe so na voljo v izvirnem jeziku s povzetkom v angleščini in francoščini. Podatkovna zbirka „Dec.Nat“ vsebuje tudi sklice in analize nacionalnih odločb, ki jih je predložila Služba za raziskave in dokumentacijo Sodišča EU,

Poleg tega evropski portal e-pravosodja zagotavlja informacije o različnih sodiščih držav članic. Večina teh sodišč ima spletne strani s podatkovnimi zbirkami njihove lastne sodne prakse.

Država članica:

Izberi vse  |  Izbriši vse

Leto(-a):

Izberi vse  |  Izbriši vse

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Zadeva:

Izberi vse  |  Izbriši vse

Nediskriminacija glede na državljanstvo
Svoboda gibanja in prebivanja
Volilna pravica
Diplomatska zaščita
Pravica do peticijeZadnja posodobitev: 15/06/2015

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.
Komisija glede na prihajajoči izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije posodablja nekatere vsebine na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.