Pravosudni sustavi

Pravosudni sustav ili sudbena vlast ukupnost je sudova i sudskih tijela neke države ili druge suverene organizacije poput Europske unije (EU). Glavna zadaća sudova rješavanje je pravnih sporova i osiguravanje ispravne i dosljedne primjene prava.

Svaka država članica EU-a, kao i Europska unija, ima svoj pravosudni sustav. Na sljedećim stranicama:

možete pronaći informacije o organizaciji sudova i odgovarajućim postupcima. Ako morate pokrenuti sudski postupak, možete dobiti upute kako biste saznali koji je sud nadležan za vaš predmet.

Nadležnost sudova za primjenu prava podrazumijeva i da to pravo trebaju i tumačiti. Novim tumačenjima stvaraju sudsku praksu.

Iako se pravosudni sustavi država članica uvelike razlikuju u pojedinostima, postoji skup zajedničkih načela koja se odnose na sve pravosudne sustave i na EU. U skladu s jednim od tih zajedničkih načela sudovi moraju biti nepristrani i neovisni o državi i zakonodavcu (tj. institucijama koje donose zakone). Načelo neovisnosti sudbene vlasti jedna je od vrijednosti na kojoj se temelji EU: vladavina prava i poštovanje slobode, jednakosti i temeljnih prava. To je izričito navedeno u članku 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima i u članku 6. Europske konvencije o ljudskim pravima

Posljednji put ažurirano: 26/04/2016

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.
S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Komisija ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.