Nemzetközi ítélkezési gyakorlat

A nemzetközi közösség több bíróságot is létrehozott a nemzetközi jogot érintő viták rendezésére. E bíróságok jogi természete különböző, joghatóságuk és az ítélkezési gyakorlatuk kötelező ereje pedig nagyban függ a vonatkozó alapító aktustól.

A legtöbb nemzetközi bíróságnak van honlapja, amely hozzáférést biztosít a bíróság határozataihoz és véleményeihez. Az alábbiakban – a teljesség igénye nélkül – felsoroljuk ezeket a honlapokat:

  • EJEB – az Emberi Jogok Európai Bírósága: az Európa Tanács által az Emberi Jogok Európai Egyezményében foglalt jogok tiszteletben tartásának biztosítása érdekében létrehozott bíróság. Az EJEB adatbázisa tartalmaz az ítélkezési gyakorlatra vonatkozó tájékoztató feljegyzéseket is.
  • NB – Nemzetközi Bíróság: az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) fő bírói szerve, melyet az Egyesült Nemzetek Alapokmánya hozott létre. A Bíróság szerepe, hogy a nemzetközi jognak megfelelően rendezze az államok által elé terjesztett vitákat, és tanácsadó véleményt adjon az ENSZ arra feljogosított szervei és szakosított intézményei által előterjesztett kérdésekre vonatkozóan.
  • NBB – Nemzetközi Büntetőbíróság: független, állandó bíróság, amely a nemzetközi közösséget érintő legsúlyosabb bűncselekményekkel, vagyis népirtással, emberiesség elleni bűncselekményekkel és háborús bűncselekményekkel vádolt személyek ügyét tárgyalja.
  • NTJB – Nemzetközi Tengerjogi Bíróság: az Egyesült Nemzetek Tengerjogi Egyezménye által létrehozott bíróság.
  • EFTA-Bíróság: ez a bíróság, amelyet az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) alapított, az EFTA rendszerén belül az igazságszolgáltatási funkciót látja el, és értelmezi az Európai Gazdasági Térségről (EGT) szóló megállapodást a megállapodásban részes EFTA-államok tekintetében. Ezek az EFTA-államok jelenleg Izland, Liechtenstein és Norvégia.

Ezen túlmenően különböző adatbázisok és információs források is vannak a nemzetközi ítélkezési gyakorlatra vonatkozóan. Például (ez a felsorolás nem minőségi vagy tartalmi szempontok alapján készült válogatást tükröz):

  • JURE, az Európai Bizottság által létrehozott adatbázis, polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságra, valamint a határozatoknak a meghozataluk államától eltérő államban való elismerésére és végrehajtására vonatkozó ítélkezési gyakorlatot tartalmaz. Ide tartozik a vonatkozó nemzetközi egyezményekkel (vagyis az 1968. évi Brüsszeli Egyezmény és az 1988. évi Luganói Egyezmény) kapcsolatos, valamint az uniós és a tagállami ítélkezési gyakorlat is.
  • Jogi Tájékoztatási Világintézet – World Legal Information Institute (több jogi tájékoztató intézet és egyéb szervezet által együttműködésben létrehozott jogi kutatási eszköz): adatbázis és a bíróságokhoz és ítélkezési gyakorlathoz kapcsolódó linkek
  • Lauterpacht Nemzetközi Jogi Központ a Cambridge-i Egyetemen

A nemzeti bíróságok is értelmezik és alkalmazzák a nemzetközi jogot, így ezek döntései és véleményei is relevánsak. Az ítélkezési gyakorlatra vonatkozó fentebb említett adatbázisok némelyikében a nemzeti bíróságok által kialakított ítélkezési gyakorlat is szerepel. Releváns információkat találhat a tagállami ítélkezési gyakorlatra és az uniós ítélkezési gyakorlatra vonatkozó oldalak segítségével is.

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Az állampolgárság szerinti megkülönböztetéstől való mentesség
A mozgás és a tartózkodás szabadsága
Szavazati jog
Diplomáciai védelem
Petíciós jogUtolsó frissítés: 09/05/2019

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.
A Bizottság megkezdte a portál tartalmának frissítését, amire az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése miatt van szükség. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.