Процедури за „заповед за плащане“Регламент на Съвета 1896/2006 от 12 декември 2006 г. за създаване на процедура за европейска заповед за плащане позволява на кредиторите да получават безспорните си граждански и търговски вземания съгласно единна процедура, действаща въз основа на стандартни формуляри.

Регламентът се прилага във всички страни членки на Европейския съюз с изключение на Дания.

Европейска заповед за плащане се издава от съдилищата с изключение на Унгария, където тази процедура е от компетенциите на нотариусите.

Процедурата не изисква присъствие пред съда. Ищецът трябва само да представи иска си, след което процедурата следва своя собствен ход. Тя не изисква допълнителни формалности или намеса от страна на ищеца.

Регламентът предоставя седем стандартни формуляра, изменени с Регламент (ЕС) № 936/2012 на Комисията от 4 октомври 2012 г.

За допълнителна информация, моля посетете нашата страница Европейска заповед за плащане.

Документи по темата

Практическо ръководство за прилагането на Регламента за европейската заповед за плащане PDF (4367 Kb) bg

Можете да попълните формулярите онлайн, като щракнете на една от следните връзки. Ако вече сте започнали да попълвате формуляр и сте запазили негова версия, можете да я качите на сайта, като използвате бутона "Заредете версията".
От 1 февруари 2020 г. Обединеното кралство вече не е държава – членка на ЕС. Според Споразумението за оттегляне обаче законодателството на ЕС се прилага към и във Обединеното кралство през преходния период. Обединеното кралство може да бъде избирано във формуляри до края на преходния период — 31 декември 2020 г.

 • Формуляр А - Молба за европейска заповед за плащане
  • bg_in български
 • Формуляр Б - Искане до ищеца за попълване и/или поправяне на молба за европейска заповед за плащане
  • bg_in български
 • Формуляр В - Предложение до ищеца за изменение на молба за европейска заповед за плащане
  • bg_in български
 • Формуляр Г - Решение за отхвърляне на молба за европейска заповед за плащане
  • bg_in български
 • Формуляр Д - Европейска заповед за плащане
  • bg_in български
 • Формуляр Е - Възражение срещу европейска заповед за плащане
  • bg_in български
 • Формуляр Ж - Декларация за изпълнимост
  • bg_in български

Ако вече сте запазили формуляра, моля, използвайте бутона „заредете версията“.

Ако вече сте запазили формуляра, моля, използвайте бутона „заредете версията“.


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.
Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Комисията актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация : 01/10/2015