Formuláře evropského platebního rozkazu


Vnitrostátní informace a online formuláře k nařízení č. 1896/2006.


Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1896/2006 ze dne 12. prosince 2006 , kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu, umožňuje věřitelům vymáhat nesporné občanské a obchodní nároky prostřednictvím jednotného postupu, v rámci něhož se využívají standardní formuláře.

Toto nařízení platí ve všech členských státech Evropské unie s výjimkou Dánska.

S výjimkou Maďarska, kde řízení týkající se platebního rozkazu spadá do pravomoci notářů (pro oblast občanského práva), vydávají evropský platební rozkaz soudy.

Postup nevyžaduje účast při soudním jednání. Žalobce pouze podá návrh a poté už nemusí do postupu zasahovat. Žádné další formality či zásahy ze strany žalobce nejsou zapotřebí.

Nařízení obsahuje sedm standardních formulářů, které byly nahrazeny nařízením Komise (EU) č. 936/2012 ze dne 4. října 2012.
Upozorňujeme, že od 14. července 2017 se začal používat pozměněný formulář návrhu (formulář A). Najdete jej zde.
Důležité změny se týkají pouze dodatku 2 a odrážejí změny v řízení o evropském platebním rozkazu, které vstoupily v platnost dne 14. července 2017.
Na základě této změny může žalobce v případě, že žalovaný podá odpor proti platebnímu rozkazu, převést věc do evropského řízení o drobných nárocích, a pokračovat tak v řešení nároku. Předpokladem je, že nárok splňuje požadavky stanovené pro řízení o drobných nárocích.

Související přílohy

Upozorňujeme, že uvedený průvodce neodráží změnu, která vstoupila v platnost 14. července 2017 a která přidává možnost pokračovat v řízení v případě, že je podán odpor v souladu s nařízením (ES) č. 861/2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích. Další příslušné informace naleznete v aktuálním znění článku 17 uvedeného nařízení.

Praktický průvodce pro uplatňování nařízení o evropském platebním rozkazu PDF (4361 Kb) cs

Pokud máte zájem o další informace, navštivte  naši stránku věnovanou Evropskému platebnímu rozkazu.

Vyplněné formuláře by měly být dotčenému příslušnému orgánu zaslány způsobem požadovaným tímto orgánem. Podrobnější informace o kontaktních údajích příslušných orgánů, relevantních vnitrostátních předpisech atd. jsou uvedeny v oddíle Evropský soudní atlas. Tato stránka obsahuje vyhledávací nástroj, který umožňuje nalézt příslušné orgány, jimž mají být vyplněné formuláře zaslány.

Tyto formuláře můžete vyplnit kliknutím na jeden z odkazů níže. Pokud jste již začali vyplňovat formulář a uložil jste nedokončený dokument, můžete jej nahrát pomocí tlačítka "Načíst rozepsané".
Od 1. ledna 2021 již Spojené království není členským státem EU. V oblasti občanskoprávní však budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Do konce roku 2022 mohou uživatelé pro účely těchto řízení a postupů vybírat Spojené království jako možnost v dynamických online formulářích. Výjimku tvoří formuláře veřejných listin, v nichž již Spojené království jako možnost nevybírejte.

 • Formulář A - Návrh na vydání evropského platebního rozkazu
  • v jazyce: čeština
 • Formulář B - Žádost žalobci, aby doplnil nebo opravil návrh na vydání evropského platebního rozkazu
  • v jazyce: čeština
 • Formulář C - Návrh žalobci na změnu návrhu na vydání evropského platebního rozkazu
  • v jazyce: čeština
 • Formulář D - Rozhodnutí o odmítnutí návrhu na vydání evropského platebního rozkazu
  • v jazyce: čeština
 • Formulář E - Evropský platební rozkaz
  • v jazyce: čeština
 • Formulář F - Odpor proti evropskému platebnímu rozkazu
  • v jazyce: čeština
 • Formulář G - Prohlášení o vykonatelnosti
  • v jazyce: čeština

Pokud je již formulář uložen, použijte tlačítko „Načíst“.

Pokud je již formulář uložen, použijte tlačítko „Načíst“.


Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.

Poslední aktualizace : 17/12/2021