Řízení pro platební rozkazNařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1896/2006 ze dne 12. prosince 2006 , kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu, umožňuje věřitelům vymáhat nesporné občanské a obchodní nároky prostřednictvím jednotného postupu, v rámci něhož se využívají standardní formuláře.

Toto nařízení platí ve všech členských státech Evropské unie s výjimkou Dánska.

S výjimkou Maďarska, kde řízení týkající se platebního rozkazu spadá do pravomoci notářů (pro oblast občanského práva), vydávají evropský platební rozkaz soudy.

Postup nevyžaduje účast při soudním jednání. Žalobce pouze podá návrh a poté už nemusí do postupu zasahovat. Žádné další formality či zásahy ze strany žalobce nejsou zapotřebí.

Nařízení obsahuje sedm standardních formulářů, které byly nahrazeny nařízením Komise (EU) č. 936/2012 ze dne 4. října 2012.

Pokud máte zájem o další informace, navštivte  naši stránku věnovanou Evropskému platebnímu rozkazu.

Související přílohy

Praktický průvodce pro uplatňování nařízení o evropském platebním rozkazu PDF (4361 Kb) cs

Tyto formuláře můžete vyplnit kliknutím na jeden z odkazů níže. Pokud jste již začali vyplňovat formulář a uložil jste nedokončený dokument, můžete jej nahrát pomocí tlačítka "Načíst rozepsané".
Dne 1. února 2020 přestane být Spojené království členskou zemí Evropské unie. Podle dohody o vystoupení bude však právo EU pro Spojené království a na jeho území platit ještě během přechodného období. Proto lze až do 31. prosince 2020 (tj. do konce přechodného období) zaškrtnout ve formulářích Spojené království jako jednu z možností.

 • Formulář A - Návrh na vydání evropského platebního rozkazu
  • cs_in čeština
 • Formulář B - Žádost žalobci, aby doplnil nebo opravil návrh na vydání evropského platebního rozkazu
  • cs_in čeština
 • Formulář C - Návrh žalobci na změnu návrhu na vydání evropského platebního rozkazu
  • cs_in čeština
 • Formulář D - Rozhodnutí o odmítnutí návrhu na vydání evropského platebního rozkazu
  • cs_in čeština
 • Formulář E - Evropský platební rozkaz
  • cs_in čeština
 • Formulář F - Odpor proti evropskému platebnímu rozkazu
  • cs_in čeština
 • Formulář G - Prohlášení o vykonatelnosti
  • cs_in čeština

Pokud je již formulář uložen, použijte tlačítko „Načíst“.

Pokud je již formulář uložen, použijte tlačítko „Načíst“.


Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.
S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace : 01/10/2015