Mokėjimo įsakymo procedūros2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 1896/2006, nustatančiu Europos mokėjimo įsakymo procedūrą, kreditoriams sudaroma galimybė patenkinti neginčytinus civilinius ir komercinius reikalavimus laikantis vienodos tvarkos – naudojant standartines formas.

Šis reglamentas taikomas visose Europos Sąjungos valstybėse narėse, išskyrus Daniją.

Europos mokėjimo įsakymą visose šalyse išduoda teismai, išskyrus Vengriją, kurioje mokėjimo įsakymo procedūros kompetencija priklauso (civilinės teisės) notarams.

Pagal šią procedūrą nereikalaujama atvykti į teismą. Ieškovui tereikia pateikti prašymą. Jam nereikia atlikti jokių kitų formalumų ar imtis veiksmų, kad procedūra vyktų toliau.

Reglamente numatytos septynios standartinės formos, kurios pakeistos 2012 m. spalio 4 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 936/2012.

Daugiau informacijos rasite mūsų Europos mokėjimo įsakymui skirtame puslapyje.

Susiję priedai

Reglamento dėl Europos mokėjimo įsakymo taikymo praktinis vadovas PDF (4342 Kb) lt

Šias formas galite užpildyti internete nuspaudę vieną iš šių nuorodų. Jeigu jau pradėjote pildyti formą ir įrašėte jos juodraštį, galite ją įkelti naudodami mygtuką „Įkelti juodraštį“.
Nuo 2020 m. vasario 1 d. Jungtinė Karalystė nebėra ES valstybė narė. Tačiau pagal Susitarimą dėl išstojimo pereinamuoju laikotarpiu Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje taikoma ES teisė. Iki pereinamojo laikotarpio pabaigos 2020 m. gruodžio 31 d. pildant formas galima pasirinkti Jungtinę Karalystę.

 • A forma - Prašymas išduoti europos mokėjimo įsakymą
  • lt_in lietuvių
 • B forma - Prašymas ieškovui papildyti prašymą išduoti Europos mokėjimo įsakymą ir (arba) pašalinti jo trūkumus
  • lt_in lietuvių
 • C forma - Pasiūlymas ieškovui pakeisti prašymą išduoti Europos mokėjimo įsakymą
  • lt_in lietuvių
 • D forma - Sprendimas atmesti prašymą išduoti Europos mokėjimo įsakymą
  • lt_in lietuvių
 • E forma - Europos mokėjimo įsakymas
  • lt_in lietuvių
 • F forma - Prieštaravimas dėl Europos mokėjimo įsakymo
  • lt_in lietuvių
 • G forma - Vykdytinumo patvirtinimas
  • lt_in lietuvių

Jei formą jau įrašėte, naudokitės mygtuku „Įkelti juodraštį“.

Jei formą jau įrašėte, naudokitės mygtuku „Įkelti juodraštį“.


Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.
Komisija šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas : 01/10/2015