Proċedura dwar "l-ordni ta' pagament"Ir-Regolament tal-Kunsill 1896/2006 tat-12 ta' Diċembru 2006 li joħloq proċedura Ewropea għall-ordni ta’ pagament jippermetti li l-kredituri jirkupraw il-kwistjonijiet ċivili u kummerċjali mhux ikkontestati skont proċedura uniformi li taħdem b'formoli standard.

Ir-Regolament japplika bejn l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea bl-eċċezzjoni tad-Danimarka.

Ordni ta' ħlas tinħareġ mill-qrati, minbarra fl-Ungerija fejn il-proċedura ta' ordni tal-ħlas taqa' taħt il-kompetenza tan-nutara (nutara tal-liġi ċivili).

Il-proċedura ma teħtieġx preżenza quddiem il-qorti. Dak li jagħmel it-talba jrid biss jibgħat l-applikazzjoni tiegħu, imbagħad kollox jimxi waħdu. M'hemmx bżonn ta' aktar formalitajiet jew intervent ieħor min-naħa ta' min jagħmel it-talba.

Ir-Regolament jistabbilixxi seba' formoli standard li nbidlu bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 936/2012 tal-4 ta' Ottubru 2012.

Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok żur il-paġna tagħna dwar l-Ordni ta' Ħlas Ewropea/contentPresentation.do?idTaxonomy=41&idCountry=eu&vmac=XpTHY64cNln5v0OpKEf1WqYRSNSF5lZZES1frl81dho_v7ErClu4ucoAj0IC-Ea0-TbEpKa9QECoIfMqjRZBywAAInkAAADk.

Dokumenti relatati

Gwida ta' Prattika għall-app likazzjoni tar-Regolament dwar l-Ordni ta’ Ħlas Ewropea PDF (5806 Kb) mt

Tista’ timla dawn il-formoli onlajn billi tikklikkja fuq waħda minn dawn il-links hawn taħt. Jekk diġà bdejt formola u ssejvjajt abbozz, tista’ ttellagħha  billi tuża’ l-buttuna “Illowdja l-abbozz”.
Mill-1 ta’ Frar 2020, ir-Renju Unit ma għadux Stat Membru tal-UE. Madankollu, skont il-Ftehim dwar il-Ħruġ, id-dritt tal-UE għandu japplika għar-Renju Unit u fir-Renju Unit matul il-perjodu ta’ tranżizzjoni. Ir-Renju Unit jista’ jintgħażel fil-formoli sa’ tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni, il-31 ta’ Diċembru 2020.

 • Formola A - Applikazzjoni għal ordni ta' ħlas ewropea
  • mt_in il-Malti
 • Formola B - Rikjesta lill-attur biex jimla u/jew jikkoreġi applikazzjoni għal ordni ta’ ħlas Ewropea
  • mt_in il-Malti
 • Formola C - Proposta għall-attur biex jimmodifika applikazzjoni għal ordni ta’ ħlas Ewropea
  • mt_in il-Malti
 • Formola D - Deċiżjoni biex tiġi miċħuda l-applikazzjoni għal ordni ta’ ħlas Ewropea
  • mt_in il-Malti
 • Formola E - Ordni ta' ħlas Ewropea
  • mt_in il-Malti
 • Formola F - Oppożizzjoni għal ordni ta’ ħlas Ewropea
  • mt_in il-Malti
 • Formola G - Dikjarazzjoni tal-infurzar
  • mt_in il-Malti

Jekk diġà għandek xi formola ssejvjata, jekk jogħġbok ara li tuża l-buttuna 'Illowdja l-abbozz'.

Jekk diġà għandek xi formola ssejvjata, jekk jogħġbok ara li tuża l-buttuna 'Illowdja l-abbozz'.


Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.
Il-Kummissjoni qiegħda fil-proċess li taġġorna xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

L-aħħar aġġornament : 01/10/2015