Procedures voor betalingsbevelenVerordening (EG) nr. 1896/2006 van 12 december 2006 tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure maakt de invordering van niet-betwiste civiel- en handelsrechtelijke schuldvorderingen mogelijk met behulp van een uniforme procedure op basis van formulieren.

De verordening is van toepassing tussen alle EU-landen, met uitzondering van Denemarken.

Europese betalingsbevelen worden uitgevaardigd door rechtbanken, behalve in Hongarije, waar zij onder de bevoegdheid van notarissen vallen.

Voor deze procedure hoeven de partijen niet voor de rechtbank te verschijnen. Het volstaat dat de eiser een verzoekschrift indient, waarna de procedure automatisch verder loopt. De verzoeker hoeft geen andere formaliteiten of handelingen te verrichten.

De verordening bevat zeven standaardformulieren, waarvan nieuwe versies zijn gepubliceerd in Verordening (EU) nr. 936/2012 van de Commissie van 4 oktober 2012.

Voor meer informatie, raadpleeg onze pagina over het Europees betalingsbevel.

Bestanden

Praktische handleiding voor de toepassing van de verordening tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure PDF (4356 Kb) nl

U kunt deze formulieren online invullen door één van de onderstaande links aan te klikken. Als u reeds een formulier hebt gecreëerd en een voorlopige versie hebt opgeslagen, kunt u die uploaden via de knop "voorlopige versie uploaden".
Per 1 februari 2020 is het Verenigd Koninkrijk geen lid van de EU meer. Op grond van het terugtrekkingsakkoord blijft het EU-recht in de overgangsperiode van toepassing op en in het Verenigd Koninkrijk. Daarom kan het land nog tot het einde van die periode, 31 december 2020, worden geselecteerd in formulieren.

 • Formulier A - Verzoek om een Europees betalingsbevel
  • nl_in Nederlands
 • Formulier B - Verzoek aan de eiser om een verzoek om een Europees betalingsbevel aan te vullen en/of te corrigeren
  • nl_in Nederlands
 • Formulier C - Voorstel aan de eiser om een verzoek om een Europees betalingsbevel te wijzigen
  • nl_in Nederlands
 • Formulier D - Beslissing tot afwijzing van het verzoek om een Europees betalingsbevel
  • nl_in Nederlands
 • Formulier E - Europees betalingsbevel
  • nl_in Nederlands
 • Formulier F - Verweer tegen een Europees betalingsbevel
  • nl_in Nederlands
 • Formulier G - Uitvoerbaarverklaring
  • nl_in Nederlands

Als u al een formulier hebt opgeslagen, maak dan gebruik van de functie ''voorlopige versie uploaden''.

Als u al een formulier hebt opgeslagen, maak dan gebruik van de functie ''voorlopige versie uploaden''.


Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.
Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update : 01/10/2015