Postępowanie w sprawie nakazu zapłatyRozporządzenie (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiające postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty umożliwia wierzycielom dochodzenie bezspornych roszczeń wynikających z prawa cywilnego lub handlowego w ramach jednolitego postępowania z zastosowaniem standardowych formularzy.

Rozporządzenie stosuje się we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej z wyjątkiem Danii.

Europejski nakaz zapłaty wydają sądy, z wyjątkiem Węgier, gdzie postępowanie w tej sprawie leży w kompetencjach notariuszy (notariusze specjalizujący się w prawie cywilnym).

Postępowanie nie wymaga stawienia się przed sądem. Powód musi jedynie złożyć pozew, następnie postępowanie będzie przebiegało bez jego udziału. Powód nie musi dokonywać żadnych dodatkowych formalności ani podejmować żadnych działań.

W rozporządzeniu przedstawiono siedem standardowych formularzy, które zastąpiono rozporządzeniem Komisji (WE) nr 936/2012 z dnia 4 października 2012 r.

Dodatkowe informacje znajdują się na innej naszej stronie poświęconej europejskiemu nakazowi zapłaty.

Powiązane dokumenty

Przewodnik praktyczny dotyczący zastosowania rozporządzenia w sprawie europejskiego nakazu zapłaty PDF (5817 Kb) pl

Niniejsze formularze można wypełnić online klikając na jeden z poniższych linków. Jeżeli zacząłeś już wypełniać formularz i zapisałeś jego projekt, możesz go załadować naciskając przycisk „Załaduj wersję roboczą”.
Od 1 lutego 2020 r. Zjednoczone Królestwo nie jest państwem członkowskim UE. Na mocy umowy o wystąpieniu prawo UE ma jednak zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie w okresie przejściowym. Zjednoczone Królestwo można wybierać w formularzach do końca okresu przejściowego, tj. do 31 grudnia 2020 r.

 • Formularz A - Pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty
  • pl_in polski
 • Formularz B - Wezwanie powoda do uzupełnienia lub poprawienia pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty
  • pl_in polski
 • Formularz C - Propozycja zmiany pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty skierowana do powoda
  • pl_in polski
 • Formularz D - Postanowienie o odrzuceniu pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty
  • pl_in polski
 • Formularz E - Europejski nakaz zapłaty
  • pl_in polski
 • Formularz F - Sprzeciw od europejskiego nakazu zapłaty
  • pl_in polski
 • Formularz G - Stwierdzenie wykonalności
  • pl_in polski

Jeżeli formularz jest już zapisany, proszę kliknąć przycisk „Załaduj wersję roboczą''.

Jeżeli formularz jest już zapisany, proszę kliknąć przycisk „Załaduj wersję roboczą''.


Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.
W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Komisja dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja : 01/10/2015