Proceduri privind „ordinul de plată”Regulamentul nr. 1896/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2006 de instituire a unei proceduri europene de somaţie de plată, le permite creditorilor să îşi recupereze creanţele civile şi comerciale necontestate printr-o procedură uniformă bazată pe formulare tip.

Regulamentul se aplică în toate statele membre ale Uniunii Europene, cu excepţia Danemarcei.

Somaţia europeană de plată este emisă de tribunal în toate statele membre, mai puţin în Ungaria, unde această procedură este de competenţa notarilor (de drept civil).

Procedura nu presupune prezentarea în faţa instanţei. Reclamantul trebuie doar să formuleze cererea, după care procedura îşi urmează cursul. Nu sunt necesare alte formalităţi sau intervenţii din partea acestuia.

Regulamentul prevede şapte formulare-tip, modificate în baza Regulamentului Comisiei (UE) nr. 936/2012 din 4 octombrie 2012.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați pagina noastră de internet privind somația europeană de plată.

Fişiere relevante

Ghid practic de aplicare a Regulamentului privind procedura europeană de somație de plată PDF (4384 Kb) ro

Pentru a completa aceste formulare online, faceți clic pe unul dintre linkurile de mai jos. Dacă ați început deja să completați un formular și ați salvat o versiune nefinalizată a acestuia, puteți apăsa pe butonul „Încărcați formularul în versiunea nefinalizată” pentru a-l încărca.
Începând cu data de 1 februarie 2020, Regatul Unit nu mai este stat membru al UE. Totuși, în baza acordului de retragere, dreptul UE va continua să se aplice Regatului Unit și pe teritoriul acestuia pe durata perioadei de tranziție. Regatul Unit poate fi selectat în formulare până la sfârșitul perioadei de tranziție (31 decembrie 2020).

 • Formularul A - Cerere de somație europeană de plată
  • ro_in română
 • Formularul В - Solicitare adresată reclamantului de a completa și/sau de a rectifica cererea de somație europeană de plată
  • ro_in română
 • Formularul C - Propunere adresată reclamantului de a modifica o cerere de somaţie europeană de plată
  • ro_in română
 • Formularul D - Decizie de respingere a unei cereri de somaţie europeană de plată
  • ro_in română
 • Formularul E - Somaţia europeană de plată
  • ro_in română
 • Formularul F - Opoziţie la somaţia europeană de plată
  • ro_in română
 • Formularul G - Declaraţie de constatare a forţei executorii
  • ro_in română

Dacă ați salvat deja un formular, vă rugăm să utilizați butonul „Încărcați formularul în versiunea nefinalizată''.

Dacă ați salvat deja un formular, vă rugăm să utilizați butonul „Încărcați formularul în versiunea nefinalizată''.


Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.
Comisia actualizează conținutul acestui site, pentru a reflecta retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Ultima actualizare : 01/10/2015