Postopek za plačilni nalogUredba Sveta (ES) št. 1896/2006 z dne 12. decembra 2006 o uvedbi postopka za evropski plačilni nalog upnikom omogoča izterjavo nespornih zahtevkov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi enotnega postopka z uporabo standardnih obrazcev.

Uredba se uporablja v vseh državah članicah Evropske unije razen na Danskem.

Evropski plačilni nalog izda sodišče, razen na Madžarskem, kjer ta postopek spada v pristojnost notarjev (notarjev za civilnopravne zadeve).

Navzočnost v postopku pred sodiščem ni potrebna. Tožeča stranka mora samo predložiti zahtevek in postopek bo potem tekel po svoje. Tožeči stranki tako ni treba opraviti nobenih drugih formalnosti.

Uredba predvideva sedem standardnih obrazcev, spremenjenih z Uredbo Komisije (EU) št. 936/2012 z dne 4. oktobra 2012.

Podrobnejše informacije so na voljo na naši spletni strani o evropskem plačilnem nalogu.

Sorodni dokumenti

Praktični vodnik za uporabo Uredbe o evropskem plačilnem nalogu PDF (4353 Kb) sl

Te obrazce lahko izpolnite na spletu s klikom na eno od navedenih povezav. Če ste že začeli izpolnjevati obrazec in ste shranili njegov osnutek, ga lahko naložite z uporabo gumba „Naloži osnutek“.
Od 1. februarja 2020 Združeno kraljestvo ni več država članica EU. Vendar se v skladu s sporazumom o izstopu v prehodnem obdobju za Združeno kraljestvo in v njem uporablja pravo EU. Zato lahko Združeno kraljestvo izberete v obrazcih do konca prehodnega obdobja, 31. decembra 2020.

 • Obrazec A - Vloga za evropski plačilni nalog
  • sl_in slovenščina
 • Obrazec B - Poziv tožeči stranki za dopolnitev in/ali popravek vloge za evropski plačilni nalog
  • sl_in slovenščina
 • Obrazec C - Predlog tožeči stranki za spremembo vloge za evropski plačilni nalog
  • sl_in slovenščina
 • Obrazec D - Odločitev o zavrnitvi vloge za evropski plačilni nalog
  • sl_in slovenščina
 • Obrazec E - Evropski plačilni nalog
  • sl_in slovenščina
 • Obrazec F - Ugovor zoper evropski plačilni nalog
  • sl_in slovenščina
 • Obrazec G - Potrdilo o izvršljivosti
  • sl_in slovenščina

Če ste obrazec že shranili, uporabite gumb „Naloži osnutek“.

Če ste obrazec že shranili, uporabite gumb „Naloži osnutek“.


Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.
Komisija glede na prihajajoči izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije posodablja nekatere vsebine na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev : 01/10/2015