RechtsbijstandRichtlijn van de Raad 2002/8/EC van 27 januari 2003 tot verbetering van de toegang tot de rechter bij grensoverschrijdende geschillen door middel van gemeenschappelijke minimumvoorschriften betreffende rechtsbijstand bij die geschillen wil de toepassing bevorderen van rechtsbijstand in grensoverschrijdende geschillen voor personen die niet over toereikende financiële middelen beschikken indien rechtsbijstand noodzakelijk is om de daadwerkelijke toegang tot de rechter te waarborgen.

De Richtlijn is van toepassing tussen alle Lidstaten van de Europese Unie, met uitzondering van Denemarken. Tussen Denemarken en bepaalde Lidstaten is het Europees Verdrag inzake het verzenden van verzoeken om rechtsbijstand van 1977 van toepassing.

Verzendende autoriteiten zijn bevoegd om verzoeken te verzenden. Ontvangende autoriteiten zijn bevoegd om verzoeken te ontvangen.

De Richtlijn voorziet in twee modelformulieren, één voor rechtsbijstandsverzoeken en één voor het verzenden van rechtsbijstandsverzoeken.

Voor meer informatie, raadpleeg onze andere pagina over rechtsbijstand.

U kunt deze formulieren online invullen door één van de onderstaande links aan te klikken. Als u reeds een formulier hebt gecreëerd en een voorlopige versie hebt opgeslagen, kunt u die uploaden via de knop "voorlopige versie uploaden".
Per 1 februari 2020 is het Verenigd Koninkrijk geen lid van de EU meer. Op grond van het terugtrekkingsakkoord blijft het EU-recht in de overgangsperiode van toepassing op en in het Verenigd Koninkrijk. Daarom kan het land nog tot het einde van die periode, 31 december 2020, worden geselecteerd in formulieren.

  • Formulier voor de indiening van een verzoek om rechtsbijstand in een andere lidstaat van de Europese Unie
    • nl_in Nederlands
  • Formulier voor het verzenden van een verzoek om rechtsbijstand
    • nl_in Nederlands

Als u al een formulier hebt opgeslagen, maak dan gebruik van de functie ''voorlopige versie uploaden''.

Als u al een formulier hebt opgeslagen, maak dan gebruik van de functie ''voorlopige versie uploaden''.


Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.
Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update : 15/06/2015