Obrazci za pravno pomoč


Nacionalne informacije in spletni obrazci v zvezi z Direktivo 2003/8/ES.


Direktiva Sveta 2002/8/ES z dne 27. januarja 2003 o izboljšanju dostopa do pravnega varstva v čezmejnih sporih z uvedbo minimalnih skupnih pravil v zvezi s pravno pomočjo pri takih sporih si prizadeva za pospeševanje uporabe pravne pomoči v čezmejnih sporih za osebe, ki nimajo dovolj sredstev, kadar je pomoč potrebna, da se zagotovi dejanski dostop do pravnega varstva.

Direktiva se uporablja med vsemi državami članicami Evropske unije, razen Danske. Med Dansko in nekaterimi državami članicami se uporablja Evropski sporazum o prenosu vlog za pravno pomoč iz leta 1977.

Organi za pošiljanje so pristojni za pošiljanje vlog. Organi prejema so pristojni za prejemanje vlog.

Direktiva določa dva standardna obrazca, in sicer enega za vloge za pravno pomoč in enega za njihov prenos.

Podrobnejše informacije so na voljo na naši spletni strani o pravni pomoči.

Te obrazce lahko izpolnite na spletu s klikom na eno od navedenih povezav. Če ste že začeli izpolnjevati obrazec in ste shranili njegov osnutek, ga lahko naložite z uporabo gumba „Naloži osnutek“.
Združeno kraljestvo od 1. januarja 2021 ni več država članica EU. Vendar se bodo na področju civilnega pravosodja postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Za namene teh postopkov bo Združeno kraljestvo do konca leta 2022 še mogoče izbrati na dinamičnih obrazcih. To pa ne bo veljalo za obrazce javnih listin, na katerih Združenega kraljestva ne bo mogoče izbrati.

  • Obrazec za vlogo za pravno pomoč v drugi državi članici evropske unije
    • v slovenščina
  • Obrazec za prenos vloge za pravno pomoč
    • v slovenščina

Če ste obrazec že shranili, uporabite gumb „Naloži osnutek“.

Če ste obrazec že shranili, uporabite gumb „Naloži osnutek“.


Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.

Zadnja posodobitev : 17/11/2021