Формуляри за събиране на доказателства по граждански и търговски делаРегламент на Съвета (ЕО) № 1206/2001 от 28 май 2001 г. относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела цели да подобри, да опрости и да ускори сътрудничеството между съдилищата при събиране на доказателства.

Регламентът се прилага между всички държави, членки на Европейския съюз, с изключение на Дания. Между Дания и другите държави членки се прилага Конвенцията за събиране на доказателства в чужбина по граждански или търговски дела от 1970 г.

Регламентът предвижда два начина за събиране на доказателства между държавите членки: пряко предаване на молби между съдилищата и пряко събиране на доказателства от молещия съд.

Молещият съд е този, пред който е започнато или се очаква да започне производство. Замоленият съд е компетентен съд на друга държава членка, който извършва събирането на доказателства. Централният орган е отговорен за предоставянето на информация и търсенето на решения за трудностите, които могат да възникнат във връзка с молбата.

Регламентът предвижда десет формуляра.

За допълнителна информация, моля посетете нашата страница Събиране на доказателства.

Документи по темата

Practice guide for the application of the Regulation on the Taking of Evidence PDF (74 Kb) en

Можете да попълните формулярите онлайн, като щракнете на една от следните връзки. Ако вече сте започнали да попълвате формуляр и сте запазили негова версия, можете да я качите на сайта, като използвате бутона "Заредете версията".
От 1 февруари 2020 г. Обединеното кралство вече не е държава – членка на ЕС. Според Споразумението за оттегляне обаче законодателството на ЕС се прилага към и във Обединеното кралство през преходния период. Обединеното кралство може да бъде избирано във формуляри до края на преходния период — 31 декември 2020 г.

 • Формуляр А - Искане за събиране на доказателства
  • bg_in български
 • Формуляр Б - Потвърждение за получаване на искане за събиране на доказателства
  • bg_in български
 • Формуляр В - Искане на допълнителна информация относно събиране на доказателства
  • bg_in български
 • Формуляр Г - Потвърждение за внасяне на депозит или аванс
  • bg_in български
 • Формуляр Д - Нотифициране на искането за специални процедури и/или за използване на комуникационни технологии
  • bg_in български
 • Формуляр Е - Нотифициране на датата, времето, мястото на процедурата по събиране на доказателства и условията за участие
  • bg_in български
 • Формуляр Ж - Нотифициране на забавяне
  • bg_in български
 • Формуляр З - Потвърждение за изпълнение на искането
  • bg_in български
 • Формуляр И - Искане за директно събиране на доказателства
  • bg_in български
 • Формуляр Й - Съобщение на централния орган
  • bg_in български

Ако вече сте запазили формуляра, моля, използвайте бутона „заредете версията“.

Ако вече сте запазили формуляра, моля, използвайте бутона „заредете версията“.


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.
Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Комисията актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация : 01/10/2015