Formuláře pro dokazování v občanských nebo obchodních věcechNařízení Rady (ES) č. 1206/2001 z 28.května 2001 o spolupráci mezi soudy členských států při zajišťování důkazů ve věcech občanských a obchodních je zaměřeno na zlepšení, zjednodušení a urychlení spolupráce mezi soudy při zajišťování důkazů.

Nařízení platí mezi všemi členskými státy Evropské unie s výjimkou Dánska. Mezi Dánskem a ostatními členskými státy platí Úmluva o zajišťování důkazů v cizině ve věcech občanských a obchodních z roku 1970.

Nařízení stanoví dva způsoby zajišťování důkazů mezi členskými státy : přímé předávání žádostí mezi soudy a přímé zajišťování důkazů dožadujícím soudem.

Dožadující soud je soud, u něhož bylo procesní řízení zahájeno nebo zamýšleno. Dožadovaný soud je příslušný soud jiného členského státu pro provedení zajištění důkazů. Ústřední orgán je zodpovědný za poskytnutí informací a hledání řešení jakýchkoliv potíží, které by se mohly v souvislosti s žádostí vyskytnout.

Nařízení stanoví deset formulářů.

Pokud máte zájem o další informace, navštivte naši stránku věnovanou provádění důkazů.

Související přílohy

Praktický průvodce pro používání nařízení o dokazování PDF (289 Kb) cs

Tyto formuláře můžete vyplnit kliknutím na jeden z odkazů níže. Pokud jste již začali vyplňovat formulář a uložil jste nedokončený dokument, můžete jej nahrát pomocí tlačítka "Načíst rozepsané".
Dne 1. února 2020 přestane být Spojené království členskou zemí Evropské unie. Podle dohody o vystoupení bude však právo EU pro Spojené království a na jeho území platit ještě během přechodného období. Proto lze až do 31. prosince 2020 (tj. do konce přechodného období) zaškrtnout ve formulářích Spojené království jako jednu z možností.

 • Formulář A - Žádost o provedení důkazu
  • cs_in čeština
 • Formulář B - Potvrzení přijetí žádosti o provedení důkazu
  • cs_in čeština
 • Formulář C - Žádost o doplnění údajů pro provedení důkazu
  • cs_in čeština
 • Formulář D - Potvrzení přijetí záruky nebo zálohy
  • cs_in čeština
 • Formulář E - Sdělení žádosti o zvláštní postupy nebo o použití komunikačních technologií
  • cs_in čeština
 • Formulář F - Sdělení dne, hodiny a místa dokazování a podmínky účasti
  • cs_in čeština
 • Formulář G - Oznámení prodlení
  • cs_in čeština
 • Formulář H - Informace o vyřízení žádosti
  • cs_in čeština
 • Formulář I - Žádost o přímé dokazování
  • cs_in čeština
 • Formulář J - Sdělení ústředního orgánu/příslušného orgánu
  • cs_in čeština

Pokud je již formulář uložen, použijte tlačítko „Načíst“.

Pokud je již formulář uložen, použijte tlačítko „Načíst“.


Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.
S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace : 01/10/2015