Įrodymų rinkimo civilinėse ir komercinėse bylose formos2001 m. gegužės 28 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1206/2001 dėl valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse arba komercinėse bylose siekiama patobulinti, supaprastinti ir paspartinti teismų bendradarbiavimą renkant įrodymus.

Reglamentas taikomas visų Europos Sąjungos valstybių narių tarpusavio santykiams, išskyrus Daniją. Danijos ir kitų valstybių narių tarpusavio santykiams taikoma 1970 m. konvencija dėl įrodymų civilinėse arba komercinėse bylose rinkimo užsienyje.

Reglamente numatyti du įrodymų rinkimo tarp valstybių narių būdai: kai prašymai tiesiogiai perduodami iš vieno teismo į kitą ir kai prašantysis teismas tiesiogiai renka įrodymus.

Prašantysis teismas - tai teismas, kuriame pradėtas arba vykdomas teismo procesas. Prašomasis teismas - tai kitos valstybės narės teismas, atsakingas už įrodymų rinkimą. Centrinė institucija atsako už informacijos teikimą ir problemų, susijusių su prašymu, sprendimą.

Reglamente numatyta dešimt blankų.

Daugiau informacijos rasite mūsų Įrodymų rinkimui skirtame puslapyje.

Susiję priedai

Reglamento dėl įrodymų rinkimo taikymo praktikos vadovas PDF (295 Kb) lt

Šias formas galite užpildyti internete nuspaudę vieną iš šių nuorodų. Jeigu jau pradėjote pildyti formą ir įrašėte jos juodraštį, galite ją įkelti naudodami mygtuką „Įkelti juodraštį“.
Nuo 2020 m. vasario 1 d. Jungtinė Karalystė nebėra ES valstybė narė. Tačiau pagal Susitarimą dėl išstojimo pereinamuoju laikotarpiu Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje taikoma ES teisė. Iki pereinamojo laikotarpio pabaigos 2020 m. gruodžio 31 d. pildant formas galima pasirinkti Jungtinę Karalystę.

 • A forma - Prašymas rinkti įrodymus
  • lt_in lietuvių
 • B forma - Prašymo rinkti įrodymus gavimo patvirtinimas
  • lt_in lietuvių
 • C forma - Prašymas pateikti papildomos informacijos įrodymams rinkti
  • lt_in lietuvių
 • D forma - Užstato arba išankstinio mokėjimo gavimo patvirtinimas
  • lt_in lietuvių
 • E forma - Pranešimas dėl prašymo taikyti specialią tvarką ir (arba) naudoti ryšio technologijas
  • lt_in lietuvių
 • F forma - Pranešimas apie įrodymų rinkimo datą, laiką ir vietą bei dalyvavimo sąlygas
  • lt_in lietuvių
 • G forma - Pranešimas apie uždelsimą
  • lt_in lietuvių
 • H forma - Pranešimas apie prašymo rezultatus
  • lt_in lietuvių
 • I forma - Prašymas tiesiogiai rinkti įrodymus
  • lt_in lietuvių
 • J forma - Centrinės įstaigos/kompetentingos institucijos pranešimas
  • lt_in lietuvių

Jei formą jau įrašėte, naudokitės mygtuku „Įkelti juodraštį“.

Jei formą jau įrašėte, naudokitės mygtuku „Įkelti juodraštį“.


Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.
Komisija šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas : 01/10/2015