Formulieren voor bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszakenDe Verordening (EG) Nr. 1206/2001 van de Raad van 28 mei 2001 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken beoogt een verbetering, vereenvoudiging en bespoediging van de samenwerking tussen rechterlijke instanties voor de bewijsverkrijging en bewijsvoering.

De verordening is van toepassing tussen alle lidstaten van de Europese Unie, met uitzondering van Denemarken. Tussen Denemarken en de overige lidstaten geldt voor burgerlijke zaken en handelszaken het Verdrag van 1970 over de bewijsopname in het buitenland.

De verordening voorziet in twee systemen voor de verkrijging van bewijs tussen lidstaten: directe verzending van verzoeken tussen gerechten en rechtstreekse bewijsverkrijging door het verzoekende gerecht.

Het verzoekende gerecht is het gerecht voor welke de procedures zijn ingesteld. Het aangezochte gerecht is het gerecht van een andere lidstaat voor de bewijsverkrijging en bewijsvoering. Het centraal orgaan is verantwoordelijk voor de informatievoorziening en voor het zoeken naar oplossingen voor elke moeilijkheid die zich zou kunnen voordoen bij het verzoek.

De verordening kent tien types formulieren.

U kunt deze formulieren online invullen door één van de onderstaande links aan te klikken. Als u reeds een formulier hebt gecreëerd en een voorlopige versie hebt opgeslagen, kunt u die uploaden via de knop "voorlopige versie uploaden".

Voor meer informatie, raadpleeg onze pagina over bewijsverkrijging.

Bestandenhttps://e-justice.europa.eu/fileDownload.do?id=1b8aeec9-036e-495a-b08f-ce629e007207

Praktische handleiding voor de toepassing van de verordening betreffende bewijsverkrijging PDF (218 Kb) nl

U kunt deze formulieren online invullen door één van de onderstaande links aan te klikken. Als u reeds een formulier hebt gecreëerd en een voorlopige versie hebt opgeslagen, kunt u die uploaden via de knop "voorlopige versie uploaden".
Per 1 februari 2020 is het Verenigd Koninkrijk geen lid van de EU meer. Op grond van het terugtrekkingsakkoord blijft het EU-recht in de overgangsperiode van toepassing op en in het Verenigd Koninkrijk. Daarom kan het land nog tot het einde van die periode, 31 december 2020, worden geselecteerd in formulieren.

 • Formulier A - Verzoek om verkrijging van bewijs
  • nl_in Nederlands
 • Formulier B - Bewijs van ontvangst van een verzoek om verkrijging van bewijs
  • nl_in Nederlands
 • Formulier C - Verzoek om aanvulling van een verzoek om verkrijging van bewijs
  • nl_in Nederlands
 • Formulier D - Bevestiging van ontvangst van deposito of voorschot
  • nl_in Nederlands
 • Formulier E - Kennisgeving met betrekking tot een verzoek om bijzondere vormen toe te passen en/of communicatietechnologieën te mogen gebruiken
  • nl_in Nederlands
 • Formulier F - Kennisgeving van de datum, het tijdstip waarop en de plaats waar de bewijsverkrijging zal plaatsvinden, alsmede de voorwaarden voor deelneming
  • nl_in Nederlands
 • Formulier G - Kennisgeving van vertraging
  • nl_in Nederlands
 • Formulier H - Mededeling betreffende het resultaat van het verzoek
  • nl_in Nederlands
 • Formulier I - Verzoek om rechtstreekse bewijsverkrijging
  • nl_in Nederlands
 • Formulier J - Mededeling van het centraal orgaan/de bevoegde autoriteit
  • nl_in Nederlands

Als u al een formulier hebt opgeslagen, maak dan gebruik van de functie ''voorlopige versie uploaden''.

Als u al een formulier hebt opgeslagen, maak dan gebruik van de functie ''voorlopige versie uploaden''.


Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.
Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update : 01/10/2015