Przeprowadzenie dowodu w sprawach cywilnych i handlowych – formularzeRozporządzenie Rady (WE) nr 1206/2001 z 28 maja 2001 r. dotyczące współpracy między sądami Państw Członkowskich przy gromadzeniu dowodów w sprawach cywilnych i handlowych ma za zadanie udoskonalenie, uproszczenie i przyspieszenie współpracy pomiędzy sądami podczas przeprowadzania dowodu.

Rozporządzenie dotyczy wszystkich Państw Członkowskich Unii Europejskiej za wyjątkiem Danii. Pomiędzy Danią i innymi Państwami Członkowskimi obowiązuje Konwencja dotycząca przeprowadzania dowodu za granicą w sprawach cywilnych i handlowych z 1970 r.

Rozporządzenie określa dwie formy przeprowadzania dowodów między Państwami Członkowskimi: bezpośrednie przesłanie wniosku między sądami i bezpośrednie przeprowadzenie dowodu przez sąd wzywający.

Sąd Wzywający jest sądem, przed którym rozpoczyna się lub toczy postępowanie sądowe. Sąd Wzywający jest sądem właściwym innego Państwa Członkowskiego do wykonania przeprowadzenia dowodu. Jednostka Centralna jest odpowiedzialna za dostarczanie informacji i poszukiwanie rozwiązań w przypadku jakichkolwiek trudności, które mogą wystąpić w związku z wnioskiem.

Rozporządzenie przewiduje dziesięć formularzy.

Dodatkowe informacje znajdują się na innej naszej stronie poświęconej przeprowadzaniu dowodów.

Powiązane dokumenty

Przewodnik w sprawie stosowania rozporządzenia o przeprowadzaniu dowodów PDF (308 Kb) pl

Niniejsze formularze można wypełnić online klikając na jeden z poniższych linków. Jeżeli zacząłeś już wypełniać formularz i zapisałeś jego projekt, możesz go załadować naciskając przycisk „Załaduj wersję roboczą”.
Od 1 lutego 2020 r. Zjednoczone Królestwo nie jest państwem członkowskim UE. Na mocy umowy o wystąpieniu prawo UE ma jednak zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie w okresie przejściowym. Zjednoczone Królestwo można wybierać w formularzach do końca okresu przejściowego, tj. do 31 grudnia 2020 r.

 • Formularz A - Wniosek o przeprowadzenie dowodu
  • pl_in polski
 • Formularz B - Potwierdzenie odbioru wniosku o przeprowadzenie dowodu
  • pl_in polski
 • Formularz C - Wniosek o dostarczenie dodatkowych informacji w celu przeprowadzania dowodu
  • pl_in polski
 • Formularz D - Potwierdzenie odbioru depozytu lub zaliczki
  • pl_in polski
 • Formularz E - Zawiadomienie dotyczące wniosku o procedury specjalne i/lub o wykorzystanie technik łączności
  • pl_in polski
 • Formularz F - Zawiadomienie o dacie, czasie i miejscu przeprowadzania dowodu oraz o warunkach udziału
  • pl_in polski
 • Formularz G - Zawiadomienie o opóźnieniu
  • pl_in polski
 • Formularz H - Zawiadomienie o wynikach wykonania wniosku
  • pl_in polski
 • Formularz I - Wniosek o bezpośrednie przeprowadzenie dowodu
  • pl_in polski
 • Formularz J - Informacje od jednostki centralnej/właściwego organu
  • pl_in polski

Jeżeli formularz jest już zapisany, proszę kliknąć przycisk „Załaduj wersję roboczą''.

Jeżeli formularz jest już zapisany, proszę kliknąć przycisk „Załaduj wersję roboczą''.


Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.
W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Komisja dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja : 01/10/2015