Formulare de obținere de probe în materie civilă și comercialăRegulamentul (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului din 28 mai 2001 privind cooperarea între instanţele statelor membre în domeniul obţinerii de probe în materie civilă sau comercială urmăreşte îmbunătăţirea, simplificarea şi accelerarea cooperării dintre instanţe privind obţinerea de probe.

Dispoziţiile Regulamentului se aplică între toate statele membre ale Uniunii Europene, cu excepţia Danemarcei. Între Danemarca şi celelalte state membre se aplică Convenţia privind obţinerea de probe în străinătate în materie civilă şi comercială din 1970.

Regulamentul prevede două căi de obţinere a probelor între statele membre: transmiterea directă a cererilor între instanţe şi obţinerea directă de probe de către instanţa solicitantă.

Instanţa solicitantă este instanţa înaintea căreia este angajată sau urmează a fi angajată procedura. Instanţa solicitată este instanţa dintr-un alt stat membru, competentă pentru obţinerea probei. Organismul central este răspunzător pentru furnizarea informaţiilor şi pentru soluţionarea oricărei dificultăţi ce poate apărea în legătură cu o cerere.

Regulamentul oferă zece formulare tip.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați cealaltă pagină a noastră de internet privind obținerea de probe

Fişiere relevante

Practice guide for the application of the Regulation on the Taking of Evidence PDF (74 Kb) en

Pentru a completa aceste formulare online, faceți clic pe unul dintre linkurile de mai jos. Dacă ați început deja să completați un formular și ați salvat o versiune nefinalizată a acestuia, puteți apăsa pe butonul „Încărcați formularul în versiunea nefinalizată” pentru a-l încărca.
Începând cu data de 1 februarie 2020, Regatul Unit nu mai este stat membru al UE. Totuși, în baza acordului de retragere, dreptul UE va continua să se aplice Regatului Unit și pe teritoriul acestuia pe durata perioadei de tranziție. Regatul Unit poate fi selectat în formulare până la sfârșitul perioadei de tranziție (31 decembrie 2020).

 • Formularul A - Cerere de îndeplinire a unui act de cercetare
  • ro_in română
 • Formularul B - Confirmarea de primire a unei cereri de îndeplinire a unui act de cercetare
  • ro_in română
 • Formularul C - Cerere de informaţii suplimentare în vederea îndeplinirii unui act de cercetare
  • ro_in română
 • Formularul D - Confirmarea de primire a unui depozit sau avans
  • ro_in română
 • Formularul E - Notificare privind cererea unor proceduri speciale şi/sau de utilizare a tehnologiei comunicaţiilor
  • ro_in română
 • Formularul F - Notificarea datei, orei, locului pentru îndeplinirea actului de cercetare şi condiţiile de participare
  • ro_in română
 • Formularul G - Confirmarea întârzierii
  • ro_in română
 • Formularul H - Informaţii privind rezultatul solicitării
  • ro_in română
 • Formularul I - Cerere de îndeplinire directă a actului de cercetare
  • ro_in română
 • Formularul J - Informaţii transmise de organismul central/autoritatea competentă
  • ro_in română

Dacă ați salvat deja un formular, vă rugăm să utilizați butonul „Încărcați formularul în versiunea nefinalizată''.

Dacă ați salvat deja un formular, vă rugăm să utilizați butonul „Încărcați formularul în versiunea nefinalizată''.


Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.
Comisia actualizează conținutul acestui site, pentru a reflecta retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Ultima actualizare : 01/10/2015