Obrazci za izvajanje dokazov v civilnih in gospodarskih zadevahUredba Sveta (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah si prizadeva izboljšati, poenostaviti in pospešiti sodelovanje med sodišči pri izvajanju dokazov.

Uredba se uporablja med vsemi državami članicami Evropske unije, razen Danske. Med Dansko in drugimi državami članicami Evropske unije se uporablja Konvencija o izvajanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah v tujini iz leta 1970.

Uredba določa dva načina izvajanja dokazov med državami članicami: neposreden prenos zaprosil med sodišči in neposredno izvajanje dokazov s strani sodišča, ki je zaprosilo.

Sodišče, ki je zaprosilo, je sodišče, pred katerim se je začel ali je predviden postopek. Zaprošeno sodišče je sodišče v drugi državi članici, pristojno za uresničitev izvajanja dokazov. Osrednji organ je odgovoren za oskrbovanje s podatki in iskanje rešitev morebitnih težav, ki lahko nastopijo v zvezi z zaprosilom.

Uredba določa deset obrazcev.

Podrobnejše informacije so na voljo na naši spletni strani o pridobivanju dokazov.

Sorodni dokumenti

Praktični vodnik za uporabo uredbe o pridobivanju dokazov PDF (251 Kb) sl

Te obrazce lahko izpolnite na spletu s klikom na eno od navedenih povezav. Če ste že začeli izpolnjevati obrazec in ste shranili njegov osnutek, ga lahko naložite z uporabo gumba „Naloži osnutek“.
Od 1. februarja 2020 Združeno kraljestvo ni več država članica EU. Vendar se v skladu s sporazumom o izstopu v prehodnem obdobju za Združeno kraljestvo in v njem uporablja pravo EU. Zato lahko Združeno kraljestvo izberete v obrazcih do konca prehodnega obdobja, 31. decembra 2020.

 • Obrazec A - Zaprosilo za pridobivanje dokazov
  • sl_in slovenščina
 • Obrazec B - Potrdilo o prejemu zaprosila za pridobivanje dokazov
  • sl_in slovenščina
 • Obrazec C - Zaprosilo za dodatne podatke, ki so potrebni za pridobivanje dokazov
  • sl_in slovenščina
 • Obrazec D - Potrdilo o prejemu pologa ali predujma
  • sl_in slovenščina
 • Obrazec E - Obvestilo o zaprosilu o posebnih postopkih in/ali uporabi sredstev komunikacijske tehnologije
  • sl_in slovenščina
 • Obrazec F - Obvestilo o datumu, času in kraju pridobivanja dokazov, in pogojih za sodelovanje
  • sl_in slovenščina
 • Obrazec G - Obvestilo o zamudi
  • sl_in slovenščina
 • Obrazec H - Podatki o izvršitvi zaprosila
  • sl_in slovenščina
 • Obrazec I - Zaprosilo za neposredno pridobivanje dokazov
  • sl_in slovenščina
 • Obrazec J - Podatki, ki jih posreduje osrednji organ/pristojni urad
  • sl_in slovenščina

Če ste obrazec že shranili, uporabite gumb „Naloži osnutek“.

Če ste obrazec že shranili, uporabite gumb „Naloži osnutek“.


Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.
Komisija glede na prihajajoči izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije posodablja nekatere vsebine na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev : 01/10/2015