Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata angol nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.
Swipe to change

Öröklés

Az öröklésre vonatkozó nemzeti szabályok tagállamonként jelentős mértékben eltérnek egymástól (például arra vonatkozóan, hogy ki örököl, mi számít örökrésznek és kötelesrésznek, mekkora a végrendelkezési szabadság terjedelme, mi a hagyaték kezelésének módja, mekkora felelősség hárul az örökösökre a tartozások tekintetében stb.). A határokon átnyúló öröklési ügyekben okvetlenül meg kell határozni, melyik jog alkalmazandó az adott ügyben, és melyik bíróság rendelkezik joghatósággal az eljárás lefolytatására.

Az Unión belüli öröklés megkönnyítése terén fontos lépést jelent, hogy 2012. július 4-én olyan új európai szabályok kerültek elfogadásra, amelyek alapján az uniós polgárok könnyebben fogják tudni kezelni a több országra kiterjedő végrendelet vagy hagyaték jogi vonatkozásait. Ezek az új szabályok a 2015. augusztus 17-én vagy azt követően elhunyt személyek utáni öröklésre vonatkoznak.

A rendelet biztosítani fogja, hogy egy adott öröklési üggyel egyetlen hatóság foglalkozzon, koherens módon, egyetlen jogi szabályozás alapján. Főszabály szerint az örökhagyó utolsó szokásos tartózkodási helye határozza meg az öröklésre alkalmazandó jogot és a joghatósággal rendelkező bíróságot, a polgárok azonban az állampolgárságuk szerinti állam jogát is választhatják az utánuk történő öröklésre alkalmazandó jogként. Ez segít megelőzni a párhuzamos eljárásokat és az egymásnak ellentmondó bírósági határozatokat, valamint biztosítja az Unión belüli örökléshez kapcsolódó határozatok kölcsönös elismerését.

2014. december 9-én a Bizottság elfogadta a rendelet alapján használható formanyomtatványokat meghatározó végrehajtási rendeletet. E formanyomtatványok közé tartozik az európai öröklési bizonyítvány, amelynek segítségével az örökösök, a hagyatéki gondnokok és a végrendeleti végrehajtók sokkal könnyebben tudják majd más tagállamokban igazolni jogállásukat és érvényesíteni jogaikat. Ezek a formanyomtatványok 2015. augusztus 17-től használhatók.

Dánia, Írország és az Egyesült Királyság nem vett részt a rendelet elfogadásában. Következésképpen az e három tagállamban indított hagyatéki eljárásokra továbbra is csak a nemzeti szabályok fognak vonatkozni.

Az örökösödési adóval kapcsolatos kérdések ki vannak zárva a rendelet hatálya alól.

Az adott ország jobb oldalon található zászlajára kattintva elérheti az egyes tagállamok nemzeti öröklési jogáról és eljárásairól szóló tájékoztatókat. A tájékoztatókat a polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózat készítette, az Európai Unió Közjegyzőségeinek Tanácsával (CNUE) együttműködve.

Utolsó frissítés: 14/10/2020

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.
A Bizottság megkezdte a portál tartalmának frissítését, amire az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése miatt van szükség. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.