Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (anglų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.
Swipe to change

Paveldėjimas

Valstybių narių paveldėjimo taisyklės labai skiriasi (pavyzdžiui, skirtingai reglamentuojama, kas yra paveldėtojai, kokios yra palikimo dalys ir kurios jų yra privalomosios, kiek ribojama testamentinė laisvė, kaip paveldimas turtas administruojamas, kaip paveldėtojai atsako už palikėjo skolas ir t. t.). Paveldėjimo kitoje šalyje atveju reikia nustatyti, kurios šalies teisė taikytina ir kuris teismas kompetentingas nagrinėti bylą.

Svarbus žingsnis siekiant sudaryti palankesnes tarpvalstybinio pobūdžio paveldėjimo sąlygas buvo 2012 m. liepos 4 dieną priimtos naujos Sąjungos taisyklės, kuriomis siekiama, kad jos piliečiai galėtų lengviau spręsti teisinius tarptautinio pobūdžio testamentų ar paveldėjimo klausimus. Šios naujos taisyklės taikomos asmenų, mirusių 2015 m. rugpjūčio 17 d. ar vėliau, palikimo paveldėjimui.

Reglamentu užtikrinama, kad paveldėjimo atvejai būtų tvarkomi nuosekliai, taikant vieną teisės sistemą ir kad tuo užsiimtų viena įstaiga. Paprastai paveldėjimo klausimus sprendžia paskutinės mirusiojo įprastinės gyvenamosios vietos teismai ir taikoma tos valstybės narės teisė. Tačiau piliečiai gali pasirinkti jų palikimo paveldėjimui taikyti šalies, kurios piliečiai jie yra, teisę. Tai, kad tarpvalstybinio paveldėjimo atveju taikoma viena teisės sistema ir procesą vykdo viena įstaiga, leidžia išvengti proceso dubliavimo ir prieštaringų teismų sprendimų. Tokiu būdu taip pat užtikrinamas valstybės narės teismo sprendimo pripažinimas visoje Sąjungoje be papildomų procedūrų.

Šiuo reglamentu taip pat įvestas Europos paveldėjimo pažymėjimas (EPP). Šis paveldėjimo klausimus sprendžiančios institucijos išduodamas dokumentas, gali būti naudojamas įpėdinių, testamentinės išskirtinės gavėjų, testamento vykdytojų ir palikimo administratorių – juo patvirtinamas jų statusas ir teisės ar įgaliojimai kitose valstybėse narėse. Išduotas EPP visose valstybėse narėse pripažįstamas be papildomų procedūrų.

2014 m. gruodžio 9 d. Komisija priėmė Įgyvendinimo reglamentą, kuriuo nustatytos Paveldėjimo reglamente numatytos formos:

- Word Word (283 Kb) lt

- PDF PDF (737 Kb) lt

Viena iš šių formų yra Europos paveldėjimo pažymėjimas:

- Word Word (180 Kb) lt

- PDF PDF (457 Kb) lt

Netrukus e. teisingumo portale bus galima užpildyti šias formas internete.

Danija, Airija ir Jungtinė Karalystė priimant reglamentą nedalyvavo. Todėl šių trijų valstybių narių institucijų vykdomoms tarptautinio paveldėjimo procedūroms toliau taikoma nacionalinė teisė.

Reglamentas netaikomas paveldimo turto mokesčio teisės klausimams.

Informaciją apie naująsias ES paveldėjimo taisykles rasite šioje brošiūroje.

Prie reglamento prisijungusių valstybių narių oficialūs pranešimai pateikti čia:

- pranešimas pagal 78 straipsni PDF (444 KB) lt

- pranešimas pagal 79 straipsni PDF (309 KB) lt

Spustelėję reikiamos šalies vėliavą šiame puslapyje, rasite informacijos suvestinę apie atitinkamų valstybių narių nacionalinę paveldėjimo teisę ir procedūras. Šias informacijos suvestines parengė Europos teisminis tinklas civilinėse ir komercinėse bylose (EJN-civil) kartu su ES notariatų taryba (CNUE).

CNUE svetainėje Paveldėjimas Europoje galite rasti atsakymų į klausimus dėl paveldėjimo 22 valstybėse narėse.

Jei norite susirasti notarą valstybėje narėje, galite pasinaudoti paieškos priemone Kaip susirasti notarą, kurią parengė Europos Komisija kartu su dalyvaujančių šalių notarų asociacijomis.

Valstybių narių teisės nuostatos dėl testamentų registravimo labai skiriasi. Kai kuriose valstybėse narėse asmuo, sudarantis testamentą (testatorius), turi jį užregistruoti. Kitose registruoti testamentą tik rekomenduojama, arba reikia tik tam tikrų rūšių testamentų atveju. Keliose valstybėse narėse testamentų registro nėra.

Norėdami sužinoti, kaip įregistruoti testamentą kurioje nors valstybėje narėje, arba išsiaiškinti, ar mirusysis yra sudaręs testamentą, galite perskaityti informacijos suvestines, kurias 3 ar 4 kalbomis parengė Europos testamentų registrų tinklo asociacija (ENRWA). Šiose informacijos suvestinėse išaiškinta, kaip reikia registruoti testamentą kiekvienoje valstybėje narėje ir pateikta patarimų, kaip kiekvienoje valstybėje narėje testamento ieškoti.

Paskutinis naujinimas: 04/05/2020

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.
Komisija šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.