Formuláře týkající se drobných nárokůCílem nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 861/2007 ze dne 11. července 2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích, je zlepšit a zjednodušit postupy v občanských a obchodních věcech, v nichž výše nároku nepřesahuje částku 2 000 eur.

Toto nařízení platí ve všech členských státech Evropské unie s výjimkou Dánska.

V rámci postupu pro drobné nároky se využívají standardní formuláře. Jedná se písemné řízení, pokud soud nepovažuje ústní jednání za nezbytné.

S cílem urychlit řešení sporu nařízení rovněž stanoví lhůty pro strany a pro soud.

Nařízení stanoví čtyři standardní formuláře.

Další informace získáte na našich stránkách věnovaných evropskému řízení o drobných nárocích.

Související přílohy

Praktická příručka pro používání evropského řízení o drobných nárocích PDF (1081 Kb) cs

Tyto formuláře můžete vyplnit kliknutím na jeden z odkazů níže. Pokud jste již začali vyplňovat formulář a uložil jste nedokončený dokument, můžete jej nahrát pomocí tlačítka "Načíst rozepsané".
Dne 1. února 2020 přestane být Spojené království členskou zemí Evropské unie. Podle dohody o vystoupení bude však právo EU pro Spojené království a na jeho území platit ještě během přechodného období. Proto lze až do 31. prosince 2020 (tj. do konce přechodného období) zaškrtnout ve formulářích Spojené království jako jednu z možností.

 • Formulář A - Žalobní formulář
  • cs_in čeština
 • Formulář B - Žádost soudu o doplnění nebo opravu žalobního formuláře
  • cs_in čeština
 • Formulář C - Odpovědní formulář
  • cs_in čeština
 • Formulář D - Osvědčení o rozhodnutí vydaném v rámci evropského řízení o drobných nárocích
  • cs_in čeština

Pokud je již formulář uložen, použijte tlačítko „Načíst“.

Pokud je již formulář uložen, použijte tlačítko „Načíst“.


Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.
S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace : 01/10/2015