Obrasci za sporove male vrijednosti


Uredbom Vijeća 861/2007 od 11. srpnja 2007. o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti teži se poboljšanju i pojednostavnjenju postupaka u potrošačkim i gospodarskim sporovima za koje vrijednost potraživanja ne prelazi 2000 EUR.


Uredba se primjenjuje u svim državama članicama Europske unije osim u Danskoj.

Postupak za sporove male vrijednosti funkcionira na temelju standardnih obrazaca. Postupak se odvija pisanim putem, osim ako sud smatra da je nužno usmeno ročište.

Uredbom se također utvrđuju vremenska ograničenja za stranke i sud kako bi se parnični postupak ubrzao.

Uredbom su predviđena četiri standardna obrasca.

Dodatne informacije potražite na našoj stranici o sporovima male vrijednosti.

Practice Guide for the Application of the European Small Claims Procedure PDF (1055 Kb) en

Obrasce možete ispuniti na internetu klikom na jednu od poveznica u nastavku. Ako ste već počeli popunjavati obrazac i spremili njegov nacrt, možete ga učitati koristeći gumb „Učitaj nacrt”.
Od 1. veljače 2020. Ujedinjena Kraljevina više nije država članica EU-a. Međutim, u skladu sa sporazumom o povlačenju, u prijelaznom razdoblju pravo EU-a i dalje se primjenjuje na Ujedinjenu Kraljevinu i u njoj. Stoga do kraja prijelaznog razdoblja, odnosno do 31. prosinca 2020., možete u obrascima odabrati Ujedinjenu Kraljevinu.

 • Obrazac A - Obrazac tužbenog zahtjeva
  • hr_in hrvatski
 • Obrazac B - Zahtjev suda za dopunu i/ili ispravak obrasca tužbenog zahtjeva
  • hr_in hrvatski
 • Obrazac C - Obrazac za odgovore
  • hr_in hrvatski
 • Obrazac D - Potvrda o odluci u europskom postupku za sporove male vrijednosti ili sudskoj nagodbi
  • hr_in hrvatski

Ako ste već pohranili obrazac, možete ga učitati s pomoću gumba „Učitaj nacrt”.

Ako ste već pohranili obrazac, možete ga učitati s pomoću gumba „Učitaj nacrt”.


Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.
S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Komisija ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Posljednji put ažurirano : 01/10/2015