Ieškinių dėl nedidelių sumų formos2007 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentu 861/2007, nustatančiu Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, siekiama patobulinti ir supaprastinti civilinių ir komercinių bylų nagrinėjimo procedūras, jei ieškiniai nėra didesni kaip 2 000 EUR.

Šis reglamentas taikomas visose Europos Sąjungos valstybėse narėse, išskyrus Daniją.

Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrai naudojamos standartinės formos. Tai rašytinė procedūra, išskyrus atvejus, kai, teismo nuomone, būtinas žodinis nagrinėjimas.

Be to, šiame reglamente nustatyti terminai, kurių turi laikytis šalys ir teismas, kad bylos būtų nagrinėjamos greičiau.

Reglamente numatytos keturios standartinės formos.

Daugiau informacijos rasite puslapyje „Ieškiniai dėl nedidelių sumų

Susiję priedai

Praktinis vadovas kaip taikyti nagrinėjimo procedūrą PDF (1303 Kb) lt

Šias formas galite užpildyti internete nuspaudę vieną iš šių nuorodų. Jeigu jau pradėjote pildyti formą ir įrašėte jos juodraštį, galite ją įkelti naudodami mygtuką „Įkelti juodraštį“.
Nuo 2020 m. vasario 1 d. Jungtinė Karalystė nebėra ES valstybė narė. Tačiau pagal Susitarimą dėl išstojimo pereinamuoju laikotarpiu Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje taikoma ES teisė. Iki pereinamojo laikotarpio pabaigos 2020 m. gruodžio 31 d. pildant formas galima pasirinkti Jungtinę Karalystę.

 • A Forma - Ieškinio forma
  • lt_in lietuvių
 • B Forma - Teismo prašymas užpildyti ir (arba) pataisyti ieškinio formą
  • lt_in lietuvių
 • C Forma - Atsiliepimo forma
  • lt_in lietuvių
 • D Forma - Pažyma dėl sprendimo, priimto pagal europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, arba dėl teisminio susitarimo
  • lt_in lietuvių

Jei formą jau įrašėte, naudokitės mygtuku „Įkelti juodraštį“.

Jei formą jau įrašėte, naudokitės mygtuku „Įkelti juodraštį“.


Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.
Komisija šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas : 01/10/2015