Evropský právní institut

Evropský právní institut (ELI) je nezávislou neziskovou organizací, jejímž posláním je přispívat k lepší tvorbě právních předpisů v Evropě, k prohlubování evropské právní integrace a formování činorodějšího evropského právního společenství.

Souvislosti

Evropský právní institut byl založen jako mezinárodní nezisková asociace dne 1. června 2011. Prvním předsedou institutu byl zvolen Sir Francis Jacobs. V září 2013 převzala funkci předsedkyně institutu bývalá poslankyně Evropského parlamentu Diana Wallis. V roce 2015 byla paní Wallis zvolena do čela institutu na další dvouleté období. Sekretariát institutu sídlí ve Vídni v Rakousku, kde jej hostí Vídeňská univerzita.

Hlavní cíle

Inspirován činností Amerického právního institutu (American Law Institute) ELI hodnotí a podněcuje rozvoj práva, právní politiky a praxe v globálním kontextu, přičemž podněty čerpá ze studnice různých právních tradic a ze spolupráce mezi právníky z různých vzdělávacích systémů. Cílem ELI je vést a usnadňovat celoevropský výzkum a nabízet fórum pro diskuzi a spolupráci mezi právníky – akademiky, soudci, advokáty a dalšími právními profesemi zastupujícími širokou škálu právních tradic.

K naplnění svých úkolů realizuje ELI svou činnost na základě vlastní iniciativy. Instituce, které se účastní rozvoje práva na unijní, mezinárodní nebo vnitrostátní úrovni, jej však mohou požádat o konzultaci.

Členové

Institut sdružuje nejen akademiky, ale rovněž právníky z praxe a soudce z celé Evropy.

Existují dvě kategorie členů: lektoři, kteří se účastní činností institutu na základě osobního nebo profesního přesvědčení, a pozorovatelé bez hlasovacího práva, kteří mohou být buď fyzickými či právnickými osobami (institucionální pozorovatelé), např. evropské instituce, vnitrostátní orgány nebo profesní právnické organizace. Mezi takové pozorovatele patří Evropský parlament, Mezinárodní ústav pro sjednocení soukromého práva (UNIDROIT), Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL) a řada nejvyšších soudů.

Členové mohou navrhovat projekty, které má institut realizovat, připomínkovat projekty, které institut již realizuje, a účastnit se generálního sněmu ELI, což je výroční zasedání, jehož se účastní řada právníků z celé Evropy i odjinud.

Projekty

Projekty ELI se zaměřují na všechna odvětví práva: hmotné i procesní, soukromé i veřejné. Každý projekt realizovaný pod záštitou ELI musí sloužit občanům Evropy, řešit zjevné praktické potřeby a usilovat o výsledky, které mají potenciálně bezprostřední praktický dopad. Aby mohl ELI projekt realizovat, musí jej schválit rozsáhlá skupina právníků, kteří jsou nezávislí a nepřihlížejí k zájmům konkrétních zúčastněných subjektů nebo k omezením politické povahy.

Související odkazy

Institut evropského práva (ELI)

Poslední aktualizace: 04/02/2016

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.
S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.