Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δικαίου

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δικαίου είναι ένας ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που ιδρύθηκε με στόχο να συμβάλει στη βελτίωση της θέσπισης νομοθεσίας στην Ευρώπη, στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής νομικής ολοκλήρωσης και στη διαμόρφωση μιας ισχυρότερης ευρωπαϊκής νομικής κοινότητας.

Γενικές πληροφορίες

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δικαίου ιδρύθηκε ως διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός την 1η Ιουνίου 2011. Ο Sir Francis Jacobs εξελέγη ως πρώτος Πρόεδρος του ELI. Τον Σεπτέμβριο του 2013, η πρώην βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κα. Diana Wallis διαδέχθηκε τον Sir Francis Jacobs στην προεδρία του Ινστιτούτου. Το 2015 η κα. Diana Wallis επανεξελέγη ως Πρόεδρος του ELI για ακόμη δύο έτη. Η Γραμματεία του Ινστιτούτου βρίσκεται στη Βιέννη στην Αυστρία και φιλοξενείται στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης.

Κύριοι στόχοι

Βασιζόμενο στον πλούτο ανόμοιων νομικών παραδόσεων και στη συνεργασία μεταξύ των νομικών από διαφορετικά επαγγελματικά πεδία και παράλληλα εμπνεόμενο από τις δραστηριότητες του Αμερικανικού Ινστιτούτου Δικαίου, το ELI αξιολογεί και ενθαρρύνει την ανάπτυξη του δικαίου, της νομικής πολιτικής και πρακτικής σε παγκόσμιο επίπεδο. Πραγματοποιεί και διευκολύνει την πανευρωπαϊκή έρευνα καθώς και παρέχει φόρουμ για συζητήσεις και συνεργασία των νομικών – πανεπιστημιακών, δικαστών, δικηγόρων και άλλων επαγγελματιών του νομικού κλάδου – που αντιπροσωπεύουν ευρύ φάσμα νομικών παραδόσεων.

Όσον αφορά την εκπλήρωση των καθηκόντων του, το ELI λειτουργεί ιδία πρωτοβουλία. Ωστόσο, ινστιτούτα που ασχολούνται με την ανάπτυξη του δικαίου σε ευρωπαϊκό, διεθνές ή εθνικό επίπεδο μπορούν να το συμβουλευθούν.

Μέλη

Το Ινστιτούτο αποτελεί μέσο επικοινωνίας όχι μόνο για τους επιστήμονες αλλά και για τους επαγγελματίες και τους δικαστές από ολόκληρη την Ευρώπη.

Υπάρχουν δύο κατηγορίες μελών: τα τακτικά μέλη, που συμμετέχουν στις δραστηριότητες του Ινστιτούτου με βάση τις προσωπικές και επαγγελματικές τους πεποιθήσεις, και οι παρατηρητές που δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, και μπορεί να είναι ιδιώτες ή νομικές οντότητες (θεσμικοί παρατηρητές), όπως ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, εθνικές αρχές ή επαγγελματικές νομικές οργανώσεις. Μεταξύ των παρατηρητών του Ινστιτούτου συγκαταλέγονται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το UNIDROIΤ (Διεθνές Ινστιτούτο για την Ενοποίηση του Ιδιωτικού Δικαίου), η UNCITRAL (επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο) και πολλά ανώτατα δικαστήρια.

Τα μέλη μπορούν να προτείνουν σχέδια επί των οποίων θα πρέπει να εργάζεται το Ινστιτούτο, να διατυπώνουν σχόλια σχετικά με την εξέλιξη των σχεδίων και να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση του ELI, ένα ετήσιο γεγονός στο οποίο παρευρίσκονται πολλοί επαγγελματίες του νομικού κλάδου από όλη την Ευρώπη και πέρα από αυτή.

Σχέδια

Τα σχέδια ELI καλύπτουν όλους τους κλάδους του δικαίου: ουσιαστικό και δικονομικό ιδιωτικό και δημόσιο. Κάθε σχέδιο που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του ELI πρέπει να υπηρετεί τον ευρωπαίο πολίτη, να ανταποκρίνεται σε πρόδηλη πρακτική ανάγκη και να αποβλέπει σε αποτελέσματα τα οποία έχουν εν δυνάμει άμεσο πρακτικό αντίκτυπο. Για να υιοθετηθούν τα σχέδια του ELI πρέπει να εγκριθούν από ευρύ σώμα νομικών που εργάζονται με ανεξαρτησία και χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τα συμφέροντα συγκεκριμένων ενδιαφερόμενων φορέων ή περιορισμούς πολιτικής φύσης.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δικαίου (ELI)

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/02/2016

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.
Η Επιτροπή επικαιροποιεί επί του παρόντος μέρος του περιεχομένου του ιστοτόπου λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.