Euroopan oikeusinstituutti

Euroopan oikeusinstituutti (European Law Institute, ELI) on riippumaton yleishyödyllinen organisaatio, joka on perustettu kehittämään eurooppalaisia säädöskäytäntöjä, tukemaan EU:n oikeudellista yhdentymistä ja vahvistamaan eurooppalaista oikeusyhteisöä.

Taustaa

Euroopan oikeusinstituutti perustettiin 1. kesäkuuta 2011 kansainvälisenä voittoa tavoittelemattomana yhdistyksenä. Sen ensimmäiseksi johtajaksi valittiin Sir Francis Jacobs. Syyskuussa 2013 hänen seuraajakseen tuli Diana Wallis, joka on entinen Euroopan parlamentin jäsen. Vuonna 2015 Diana Wallis valittiin instituutin johtajaksi toiselle kaksivuotiskaudelle. Instituutin sihteeristö sijaitsee Wienissä, Itävallassa, ja sitä isännöi Wienin yliopisto.

Keskeiset tavoitteet

Euroopan oikeusinstituutti arvioi ja edistää lainsäädännön, oikeuspolitiikan ja oikeudenkäytön kehittämistä suhteessa maailmanlaajuiseen kehitykseen. Sen esikuvana on American Law Institute, ja sen toiminnan pohjana on Euroopan oikeustraditioiden moninaisuus ja koulutustaustaltaan erilaisten oikeusalan ammattilaisten yhteistyö. Euroopan oikeusinstituutti harjoittaa ja edistää yleiseurooppalaista tutkimusta ja toimii erilaisia oikeustraditioita edustavien tutkijoiden, tuomarien, asianajajien ja muiden oikeusalan ammattilaisten keskustelu- ja yhteistyöfoorumina.

Euroopan oikeusinstituutti harjoittaa toimintaansa itsenäisesti. Se antaa kuitenkin tarvittaessa lausuntoja myös muille tahoille, jotka osallistuvat eurooppalaisen, kansainvälisen tai kansallisen lainsäädännön kehittämiseen.

Jäsenet

Euroopan oikeusinstituutin toiminnassa on mukana tutkijoita, tuomareita ja muita oikeusalan ammattilaisia kaikista EU-maista.

Jäseniä on kahta eri tyyppiä: tutkijajäsenet (Fellows), jotka osallistuvat instituutin toimintaan oman henkilökohtaisen ja ammatillisen vakaumuksensa perusteella, sekä tarkkailijat (Observers), jotka voivat olla joko yksityishenkilöitä tai oikeushenkilöitä (Institutional Observers), esimerkiksi EU:n toimielimiä, kansallisia viranomaisia tai oikeusalan ammatillisia järjestöjä. Tarkkailijoita ovat mm. Euroopan parlamentti, yksityisoikeuden yhdenmukaistamiseksi toimiva kansainvälinen instituutti UNIDROIT, YK:n kansainvälisen kauppaoikeuden toimikunta UNCITRAL ja useiden maiden korkeimmat oikeudet.

Jäsenet voivat ehdottaa hankkeita Euroopan oikeusinstituutin toteutettaviksi ja antaa lausuntoja käynnissä olevista hankkeista. Lisäksi heillä on oikeus osallistua vuosittain järjestettävään yleiskokoukseen, johon kutsutaan oikeusammattilaisia koko Euroopasta ja myös sen ulkopuolelta.

Hankkeet

Euroopan oikeusinstituutin hankkeet kattavat kaikki oikeudenalat: niin aineellisen oikeuden kuin prosessioikeuden, yksityisoikeuden ja julkisoikeudenkin. Kaikkien Euroopan oikeusinstituutin nimissä toteutettujen hankkeiden on palveltava EU:n kansalaisia, niiden on vastattava ilmeiseen käytännön tarpeeseen ja niissä on pyrittävä tuloksiin, joilla voi olla välittömiä käytännön vaikutuksia. Jotta hanke voitaisiin toteuttaa, sen on saatava laajan, sidosryhmistä ja poliittisista paineista riippumattomina toimivien oikeusalan ammattilaisten joukon hyväksyntä.

Linkkejä

Euroopan oikeusinstituutin verkkosivut

Päivitetty viimeksi: 04/02/2016

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.
Komissio päivittää parhaillaan verkkosivujaan, joiden sisältöön Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta vaikuttaa. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.