Europski pravni institut

Europski pravni institut (ELI) neovisna je neprofitna organizacija osnovana radi bolje izrade zakonodavstva u Europi, unaprjeđivanja pravne integracije na europskoj razini i stvaranja snažnije europske pravne zajednice.

Popratne informacije

Europski pravni institut osnovan je 1. lipnja 2011. kao međunarodna neprofitna organizacija. Za prvog predsjednika Europskog pravnog instituta izabran je Sir Francis Jacobs. U rujnu 2013. Sir Francisa Jacobsa je na čelu Instituta zamijenila bivša zastupnica Europskog parlamenta Diana Wallis. Ona je 2015. ponovno izabrana za predsjednicu ELI-ja na još jedno razdoblje od dvije godine. Tajništvo Instituta nalazi se u Beču (Austrija), a smješteno je u prostorijama Bečkog sveučilišta.

Ključni ciljevi

Europski pravni institut izgrađen je na mnoštvu različitih pravnih tradicija i suradnji među pravnicima iz različitih stručnih područja po uzoru na aktivnosti Američkog pravnog instituta te ocjenjuje i potiče razvoj prava, kao i pravne politike i prakse u globalnom kontekstu. Institut provodi i omogućuje istraživanja u cijeloj Europi te predstavlja forum za razgovor i suradnju pravnika – akademika, sudaca, odvjetnika i drugih pravnih stručnjaka koji zastupaju najrazličitije pravne tradicije.

Europski pravni institut izvršava svoje zadatke na vlastitu inicijativu. Međutim, postoji i mogućnost savjetovanja za institucije koje sudjeluju u razvoju prava na europskoj, međunarodnoj ili nacionalnoj razini.

Članovi

Institut ne okuplja samo znanstvenike, već i aktivne pravnike i suce iz cijele Europe.

Postoje dvije kategorije članova: punopravni članovi, koji sudjeluju u aktivnostima Instituta iz osobnih i profesionalnih uvjerenja, te promatrači bez prava glasa, koji mogu biti fizičke ili pravne osobe (institucijski promatrači), primjerice europske institucije, tijela nacionalnih vlasti ili profesionalne pravne organizacije. U promatrače Instituta ubrajaju se Europski parlament, UNIDROIT, UNCITRAL i brojni vrhovni sudovi.

Članovi mogu predlagati projekte na kojima bi Institut trebao raditi, davati primjedbe na projekte u tijeku i sudjelovati u općoj skupštini ELI-ja, godišnjem događaju na kojem se okuplja mnoštvo pravnih stručnjaka iz cijele Europe i šire.

Projekti

Projekti ELI-ja obuhvaćaju sve grane prava: materijalno i postupovno, privatno i javno. Svi projekti koji se provode pod pokroviteljstvom ELI-ja moraju služiti europskim građanima te predstavljati odgovor na konkretnu praktičnu potrebu i biti usmjereni na postizanje rezultata koji bi potencijalno mogli proizvesti neposredan praktični učinak. Kako bi dobili potporu, projekte ELI-ja mora odobriti velika skupina pravnika koji rade neovisno i ne uzimajući u obzir interese određenih zainteresiranih strana ili ograničenja političke prirode.

Ostale poveznice

Europski pravni institut (ELI)

Posljednji put ažurirano: 04/02/2016

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.
S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Komisija ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.