Európai Jogi Intézet

Az Európai Jogi Intézet független nonprofit szervezet, amely azért alakult, hogy hozzájáruljon az európai jogalkotás javításához, az európai jogi integráció fokozásához és egy erőteljesebb európai jogi közösség kialakításához.

Háttér-információk

Az Európai Jogi Intézet 2011. június 1-jén alakult, nemzetközi közhasznú egyesületként. Az ELI első elnökének Sir Francis Jacobsot választották. 2013 szeptemberében őt Diana Wallis, korábbi európai parlamenti képviselő váltotta tisztségében. 2015-ben Diana Wallist újabb két évre az ELI elnökévé választották. Az intézet titkársága Ausztriában, Bécsben található, és a Bécsi Egyetem keretében működik.

A legfontosabb célkitűzések

Az American Law Institute, (Amerikai Jogi Intézet) tevékenységei által inspirált ELI a különféle jogi hagyományok gazdagságát és a különböző szakmai háttérrel rendelkező jogászok közötti együttműködést alapul véve értékeli és ösztönzi a jog, a jogpolitika és a joggyakorlat globális fejlesztését. Irányítja és elősegíti a páneurópai kutatást, és fórumot biztosít a jogászok (a jogi hagyományok széles skáláját képviselő jogtudósok, bírák, ügyvédek és egyéb jogi szakemberek) közötti eszmecseréhez és együttműködéshez.

Feladatainak ellátása érdekében az ELI saját kezdeményezés alapján jár el. Konzultáció céljából azonban fordulhatnak hozzá az európai, nemzetközi vagy nemzeti szintű jogfejlesztésben részt vevő intézmények is.

Tagok

Az intézet nemcsak a jogtudósokat fogja össze egész Európából, hanem a gyakorló jogászokat és a bírákat is.

A tagoknak két kategóriája van: a rendes tagok, akik saját személyes és szakmai meggyőződésük alapján vesznek részt az intézet tevékenységében, valamint a szavazati joggal nem rendelkező megfigyelők, akik lehetnek természetes vagy jogi személyek (intézményi megfigyelők) is, például európai intézmények, nemzeti hatóságok vagy jogászi szakmai szervezetek. A megfigyelők között található az Európai Parlament, az UNIDROIT, az UNCITRAL és számos felsőfokú bíróság is.

A tagoknak lehetőségük van megvalósítandó projekteket javasolni az intézet számára, a projektek előrehaladtával észrevételeket tenni azokkal kapcsolatban, és részt venni az ELI közgyűlésén, amely egy olyan évente megrendezett esemény, amelyen több európai és Európán kívüli jogi szakember vesz részt.

Projektek

Az ELI projektjei valamennyi jogágra kiterjednek: az anyagi és eljárásjogra, valamint a magán- és közjogra egyaránt. Az ELI védnöksége alatt megvalósított valamennyi projektnek az európai polgárok érdekét kell szolgálnia, nyilvánvaló gyakorlati szükségletet kell kielégítenie, és azonnali gyakorlati hatások kiváltására alkalmas eredmények elérésére kell irányulnia. Az ELI projektjeinek jóváhagyásához az szükséges, hogy azokat olyan jogászok széles köre támogassa, akik önállóan, meghatározott csoportok érdekeire való tekintet nélkül és politikai befolyástól mentesen dolgoznak.

Kapcsolódó linkek

European Law Institute (ELI)

Utolsó frissítés: 04/02/2016

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.
A Bizottság megkezdte a portál tartalmának frissítését, amire az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése miatt van szükség. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.