Institutul European de Drept

Institutul European de Drept (European Law Institute) este o organizație independentă fără scop lucrativ, înființată cu scopul de a contribui la o mai bună legiferare în Europa, la îmbunătățirea integrării juridice europene și la formarea unei comunități juridice europene mai viguroase.

Istoric

Institutul European de Drept a fost înființat ca asociație internațională fără scop lucrativ la 1 iunie 2011. Sir Francis Jacobs a fost ales primul președinte al ELI. În septembrie 2013, fostul deputat european Diana Wallis l-a succedat pe Sir Francis Jacobs în calitate de președinte al ELI. În 2015, Diana Wallis a fost aleasă președinte al institutului pentru o nouă perioadă de doi ani. Secretariatul institutului se află la Viena, Austria, fiind găzduit de Universitatea din Viena.

Principalele obiective

Valorificând bogăția diferitelor tradiții juridice și cooperarea între juriști cu formare profesională diversă, inspirat de activitățile Institutului American de Drept, ELI evaluează și stimulează dezvoltarea dreptului, a politicilor și practicilor în domeniul juridic într-un context global. ELI desfășoară și facilitează cercetarea paneuropeană și pune la dispoziție un forum pentru discuții și cooperare între juriști – cadre universitare, judecători, avocați și alți practicieni în domeniul dreptului, reprezentând o gamă largă de tradiții juridice.

Pentru realizarea sarcinilor sale, ELI își desfășoară activitatea din inițiativă proprie. Cu toate acestea, ELI poate fi, de asemenea, consultat de instituțiile implicate în dezvoltarea dreptului la nivel european, internațional sau național.

Membri

Institutul reunește nu doar cercetători, ci și practicieni și judecători din întreaga Europă.

Există două categorii de membri: membri asociați („fellows”), care participă la activitățile institutului pe baza convingerilor personale și profesionale proprii, și observatori fără drept de vot, care pot fi persoane fizice sau juridice (observatori instituționali) precum instituții europene, autorități naționale sau organizații juridice profesionale. Printre observatorii institutului se numără Parlamentul European, UNIDROIT, UNCITRAL și numeroase curți supreme.

Membrii au posibilitatea să propună proiecte care pot fi desfășurate în cadrul institutului, să prezinte observații privind proiectele pe parcursul derulării acestora și să participe la adunarea generală a ELI, un eveniment anual care convoacă mulți practicieni din domeniul juridic din întreaga Europă și din afara acesteia.

Proiecte

Proiectele ELI acoperă toate ramurile dreptului: substanțial și procesual, privat și public. Orice proiect desfășurat sub auspiciile ELI trebuie să fie în serviciul cetățeanului european, răspunzând unei necesități practice explicite și urmărind rezultate care pot avea un impact practic imediat. Pentru a fi aplicate, proiectele ELI trebuie să fie aprobate de un amplu corp de juriști care acționează independent și fără a ține seama de interesele unor părți implicate sau de constrângeri de natură politică.

Linkuri conexe

Institutul European de Drept (ELI)

Ultima actualizare: 04/02/2016

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.
Comisia actualizează conținutul acestui site, pentru a reflecta retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.