Evropski pravni inštitut

Evropski pravni inštitut je neodvisna neprofitna organizacija, ki je bila ustanovljena z namenom prispevanja k boljši pripravi zakonodaje v Evropi, krepitvi evropske pravne integracije in oblikovanju aktivnejše evropske pravne skupnosti.

Osnovne informacije

Evropski pravni inštitut je bil ustanovljen 1. junija 2011 kot mednarodno neprofitno združenje. Za prvega predsednika inštituta je bil izvoljen Francis Jacobs. Septembra 2013 ga je zamenjala nekdanja poslanka Evropskega parlamenta Diana Wallis. Leta 2015 je bila ponovno izvoljena za predsednico za obdobje dveh let. Sekretariat inštituta ima sedež na Dunaju (Avstrija), gostiteljica sedeža pa je Univerza na Dunaju.

Ključni cilji

Evropski pravni inštitut ocenjuje in spodbuja razvoj zakonodaje, pravne politike in prakse v globalnem okviru, pri čemer gradi na bogastvu različnih pravnih tradicij in sodelovanju pravnikov iz različnih poklicnih okolij, navdihujejo pa ga dejavnosti Ameriškega pravnega inštituta. Izvaja in spodbuja vseevropske raziskave ter zagotavlja forum za razprave in sodelovanje pravnikov, tj. akademikov, sodnikov, odvetnikov in drugih pravnih strokovnjakov, ki zastopajo široko paleto pravnih tradicij.

Evropski pravni inštitut pri izvajanju svojih nalog deluje na lastno pobudo, prav tako pa se lahko z njim posvetujejo institucije, ki so vključene v razvoj zakonodaje na evropski, mednarodni ali nacionalni ravni.

Člani

Inštitut ne združuje samo znanstvenikov, temveč tudi odvetnike in sodnike iz cele Evrope.

Obstajata dve vrsti članov: sodelavci, ki sodelujejo v dejavnostih inštituta na podlagi svojih osebnih in poklicnih prepričanj, ter opazovalci, ki nimajo glasovalne pravice in so lahko bodisi posamezniki bodisi pravne osebe (institucionalni opazovalci), kot so evropske institucije, nacionalni organi ali strokovne pravne organizacije. Med opazovalce spadajo Evropski parlament, UNIDROIT, UNCITRAL in številna vrhovna sodišča.

Člani lahko predlagajo projekte, ki naj bi jih inštitut izvajal, izrazijo svoje mnenje o tekočih projektih in sodelujejo na generalni skupščini Evropskega pravnega inštituta, na kateri se vsako leto zberejo številni pravni strokovnjaki iz Evrope in od drugod.

Projekti

Projekti Evropskega pravnega inštituta zajemajo vsa pravna področja: materialno in procesno pravo, zasebno in javno pravo. Vsak projekt, ki se izvaja pod okriljem inštituta, mora služiti evropskim državljanom, se odzivati na očitne praktične potrebe in stremeti k rezultatom, ki imajo po možnosti takojšnje praktične posledice. Za potrditev projektov Evropskega pravnega inštituta je potrebna odobritev s strani širokega kroga pravnikov, ki delujejo neodvisno in ne glede na interese posameznih zainteresiranih strani ali omejitve politične narave.

Sorodne povezave

Evropski pravni inštitut (European Law Institute – ELI)

Zadnja posodobitev: 04/02/2016

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.
Komisija glede na prihajajoči izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije posodablja nekatere vsebine na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.