Obecné soudy

Obecné soudy tvoří jádro soudních systémů v členských státech. Zabývají se většinou soudních řízení. Jejich rozsah jurisdikce se značně liší. Zde můžete nalézt informace o obecných soudech a jejich příslušnosti ve všech členských státech.

Ve většině členských států se obecné soudy zabývají dvěma druhy řízení:

  • Řízení v trestních věcech, tj. týkajících se trestných činů (jako krádež, vandalismus, podvod atd.); tyto soudy mohou nařizovat tresty a často jsou označovány jako „trestní soudy“,
  • Řízení v občanskoprávních věcech, tj. sporech mezi občany a/nebo podniky (například problémy s nájemným, pracovní smlouvou nebo rozvodem atd.); tyto soudy jsou často označovány jako „civilní soudy“.

Chcete-li získat podrobnější informace o obecných soudech členských států, zvolte si jednu z vlaječek uvedených na pravé straně.

Poslední aktualizace: 26/04/2016

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.
S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.