Yleiset tuomioistuimet

Yleiset tuomioistuimet ovat jäsenvaltioiden tuomioistuinjärjestelmien ydin. Ne vastaavat useimmista oikeudenkäynneistä. Niiden toimivalta vaihtelee huomattavasti. Tässä osassa annetaan tietoa yleisistä tuomioistuimista ja niiden toimivallasta kussakin jäsenvaltiossa.

Useimpien jäsenvaltioiden yleisissä tuomioistuimissa järjestetään pääasiassa kahdenlaisia oikeudenkäyntejä:

  • rikosoikeudenkäyntejä, jotka koskevat rangaistavia rikkomuksia tai rikoksia (kuten varkauksia, ilkivaltaa, petoksia jne.); näissä tuomioistuimissa voidaan määrätä rangaistuksia, ja niitä kutsutaan usein "rikostuomioistuimiksi",
  • siviilioikeudenkäyntejä, jotka koskevat kansalaisten ja/tai yritysten välisiä riita-asioita (esimerkiksi vuokrasopimukseen, palvelusopimukseen, avioeroon jne. liittyviä ongelmia); näitä tuomioistuimia kutsutaan usein "siviilituomioistuimiksi".

Jos haluat lisätietoa jäsenvaltioiden yleisistä tuomioistuimista, valitse jokin sivun oikeassa laidassa olevista lipuista.

Päivitetty viimeksi: 26/04/2016

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.
Komissio päivittää parhaillaan verkkosivujaan, joiden sisältöön Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta vaikuttaa. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.