Redovni sudovi

Redovni sudovi temelj su pravosudnih sustava država članica. Na njima se vodi većina sudskih postupaka. Njihovo područje nadležnosti prilično se razlikuje u različitim državama članicama. Ovdje možete pronaći informacije o redovnim sudovima i njihovoj nadležnosti u svakoj državi članici.

U većini država članica redovni sudovi bave se dvjema glavnim vrstama postupaka:

  • postupcima u kaznenim stvarima, tj. povezanima s kažnjivim (kaznenim) djelima (kao što su krađa, vandalizam, prijevara itd.); ti sudovi mogu odrediti kazne i često ih se naziva „kaznenim sudovima”,
  • postupcima u građanskim stvarima, tj. sporovima između građana i/ili poduzeća (primjerice problemima s najamninom, ugovorom o pružanju usluga, razvodom itd.); te sudove često se naziva „građanskim sudovima”.

Za podrobnije informacije o redovnim sudovima određene države članice odaberite jednu od zastava s desne strane.

Posljednji put ažurirano: 26/04/2016

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.
S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Komisija ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.