Parastās tiesas

Vispārējās piekritības tiesas ir dalībvalstu tiesu sistēmas kodols. To pārziņā ir liela daļa tiesas procesu. To jurisdikcijas joma ievērojami atšķiras. Šeit atradīsiet informāciju par vispārējās piekritības tiesām un to jurisdikciju katrā dalībvalstī.

Lielākajā daļā dalībvalstu vispārējās piekritības tiesu pārziņā ir divi galvenie tiesvedības veidi:

  • tiesvedība krimināllietās, t. i., tiesas procesi, kas attiecas uz (krimināli) sodāmiem likumpārkāpumiem (piemēram, zādzībām, vandālisma aktiem, krāpniecību utt.). Šīs tiesas var piespriest sodus, un tās parasti sauc par „krimināltiesām”,
  • tiesvedība civillietās, t. i., tiesas procesi, kuros tiesas izskata iedzīvotāju un/vai uzņēmumu strīdus (piemēram, ar nomu, pakalpojumu līgumiem vai laulības šķiršanu saistītas domstarpības utt.). Šīs tiesas parasti sauc par „civiltiesām”.

Lai iegūtu plašāku informāciju par dalībvalstu vispārējās piekritības tiesām, izvēlieties kādu no labajā pusē redzamajiem karogiem.

Lapa atjaunināta: 26/04/2016

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.
Sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības Komisija pašlaik atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.