Qrati ordinarji

Il-qrati ordinarji huma l-qalba tas-sistemi ġudizzjarji fl-Istati Membri. Huma jittrattaw il-parti l-kbira tal-proċedimenti ġudizzjarji. L-ambitu tal-ġurisdizzjoni tagħhom ivarja ħafna. Hawnhekk tista’ ssib informazzjoni dwar il-qrati ordinarji u l-ġurisdizzjoni tagħhom f’kull Stat Membru.

Fil-parti l-kbira tal-Istati Membri, il-qrati ordinarji jittrattaw żewġ tipi prinċipali ta’ proċedimenti:

  • Proċedimenti fi kwistjonijiet kriminali, jiġifieri rigward reati (kriminali) li jġorru piena (bħal serq, vandaliżmu, frodi, eċċ.); dawn il-qrati jistgħu jimponu pieni u ta’ spiss jissejħu “qrati kriminali”,
  • Proċedimenti fi kwistjonijiet ċivili, jiġifieri tilwim bejn ċittadini u/jew negozji (pereżempju, problemi bil-kera, kuntratt għal servizz jew divorzju, eċċ.); dawn il-qrati ta’ spiss jissejħu “qrati ċivili”.

Sabiex tikseb informazzjoni iktar dettaljata dwar il-qrati ordinarji ta’ Stat Membru partikolari, jekk jogħġbok agħżel waħda mill-bnadar elenkati fuq il-lemin.

L-aħħar aġġornament: 26/04/2016

Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.
Il-Kummissjoni qiegħda fil-proċess li taġġorna xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.