Varallisuussuhteet avioliitossa ja rekisteröidyssä parisuhteessa

Kun parisuhteeseen liittyy kansainvälinen ulottuvuus, omaisuusjärjestelyjä koskevat oikeudelliset neuvot voivat olla tarpeen avio- tai asumuseron yhteydessä tai kun toinen puoliso kuolee.