A házasság és a bejegyzett élettársi kapcsolat vagyonjogi hatásai

Európában minden párnak foglalkoznia kell életközösségük vagyonjogi következményeivel, és egyre több pár esetében merülnek fel nemzetközi vonatkozások az Európai Unióban.

Az uniós polgárok egyre inkább költöznek határokon túl másik tagállamba tanulni, dolgozni vagy családot alapítani, és ez egyre több olyan párt eredményez, akik esetében nemzetközi vonatkozások állnak fenn: olyan párok, amelyek tagjai eltérő nemzetiségűek, olyan párok, akik az állampolgárságuktól eltérő tagállamban élnek, olyan párok, akik különböző országokban rendelkeznek ingatlantulajdonnal vagy olyan párok, akik a saját országuktól eltérő országban válnak el vagy hunynak el. A nemzetközi pároknak – akár házasságban, akár bejegyzett élettársi kapcsolatban élnek – kezelniük kell vagyonukat és mindenekelőtt meg kell azt osztaniuk válás/különválás vagy az egyik fél halála esetén.

Jelenleg a nemzetközi házasságban vagy bejegyzett élettársi kapcsolatban élő polgárok bizonytalansággal szembesülnek vagyonuk kezelésekor vagy válás/halál esetén vagyonuk megosztásakor. Nehézséget okoz nekik, hogy mely tagállami bíróságok illetékesek a vagyonjogi rendszerükre vonatkozó kérdésekre, mely jog alkalmazandó vagyonjogi rendszerükre és hogyan lehet a vagyonjogi rendszerükkel kapcsolatosan az egyik tagállamban kibocsátott határozatot elismertetni és végrehajtatni egy másik tagállamban.

A Bizottság 2011-ben két javaslatot terjesztett elő, hogy jogbiztonságot teremtsen a nemzetközi párok számára vagyonuk kezelése, illetőleg vagyonuk megosztása tekintetében válás, különválás vagy az egyik fél halála esetén. A javaslatok egyike a házaspárok, a másik pedig a bejegyzett élettársak vagyonjogi rendszereire vonatkozott. Mivel e javaslatok családjogi vonatkozásúak, a Tanácsnak az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően egyhangúlag kellett ezeket elfogadnia. Több évnyi tárgyalást követően 2015 decemberében a Tanács megállapította, hogy e javaslatok elfogadására ésszerű időn belül nem lehet egyhangúságot elérni.

Ezt követően 18 tagállam (Svédország, Belgium, Görögország, Horvátország, Szlovénia, Spanyolország, Franciaország, Portugália, Olaszország, Málta, Luxemburg, Németország, a Cseh Köztársaság, Hollandia, Ausztria, Bulgária, Finnország és Ciprus) kifejezte azon szándékát, hogy megerősített együttműködést kívánnak létrehozni a nemzetközi párok vagyonjogi rendszereinek területén, hogy lehetővé tegyék az erre irányuló szándékú tagállamoknak az uniós jogalkotás elfogadását e területen.

E megkereséseket követően a Bizottság 2016. március 2-án három javaslatot fogadott el: egy javaslatot a megerősített együttműködés engedélyezéséről szóló tanácsi határozatra a nemzetközi párok vagyonjogi rendszereinek területén, valamint két javaslatot a megerősített együttműködést végrehajtó tanácsi rendeletekre; egyiket a házassági vagyonjogi rendszerekre, a másikat pedig a bejegyzett élettársi kapcsolatok vagyonjogi rendszereire vonatkozóan.

A két rendeletre vonatkozó javaslatok meghatározzák, mely tagállami bíróságoknak kell a nemzetközi párok vagyonjogi rendszereivel kapcsolatos kérdésekkel foglalkozniuk (joghatóság), mely jog alkalmazandó az ilyen ügyekre (alkalmazandó jog), és azt, hogy az e kérdésekben egyik tagállamban hozott ítéleteket és kiállított közjegyzői okiratokat hogyan kell egy másik tagállamban elismertetni és végrehajtatni. Tekintettel arra, hogy a javasolt rendeletek a nemzetközi párok vagyonának kezelésével, de különösen válás/különválás vagy az egyik fél halálának esetén a vagyon megosztásával foglalkoznak, e rendeletek szorosan kapcsolódnak a válásra/különválásra és öröklésre vonatkozó, meglévő uniós rendeletekhez.

A bizottsági javaslatokat jelenleg a Tanács és az Európai Parlament vizsgálja.

A megerősített együttműködésben még részt nem vevő tagállamok bármikor csatlakozhatnak ahhoz.

Amennyiben a tagállamoknak a házassági vagyonjogi rendszerekre és a bejegyzett élettársi kapcsolatok vagyonjogi rendszereire vonatkozó jogára nézve információra van szüksége, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az érintett tagállam hatóságaival. Ellátogathat a http://www.coupleseurope.eu/hu/home honlapra is, amelynek tulajdonosa az Európai Unió Közjegyzőségeinek Tanácsa.

Utolsó frissítés: 02/06/2016

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.
A Bizottság megkezdte a portál tartalmának frissítését, amire az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése miatt van szükség. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.