Efectele patrimoniale ale căsătoriei și ale parteneriatului înregistrat

Toate cuplurile din Uniunea Europeană se confruntă cu efectele patrimoniale ale vieții lor în comun și, în Uniunea Europeană, din ce în ce mai multe cupluri au o dimensiune internațională.

Din ce în ce mai mulți cetățeni de mută în alt stat membru pentru a studia, a munci sau a întemeia o familie, ceea ce duce la creșterea numărului de cupluri cu o dimensiune internațională, adică cupluri cu cetățenii diferite, care locuiesc în alt stat membru decât cel a cărui cetățenie o dețin, care dețin bunuri în țări diferite sau care divorțează ori încetează din viață într-o altă țară decât țara lor de origine. Cuplurile internaționale, indiferent dacă relația se întemeiază pe o căsătorie sau pe un parteneriat înregistrat, trebuie să își administreze bunurile și, în caz de divorț/separare sau deces al unuia dintre cei doi, trebuie să le împartă (între ei sau cu moștenitorii).

În prezent, cetățenii care au încheiat o căsătorie sau un parteneriat înregistrat cu un element internațional se pot confrunta cu incertitudini atunci când își administrează bunurile sau atunci când, în caz de divorț sau de deces, sunt nevoiți să procedeze la împărțirea patrimoniului. Pentru acești cetățeni este complicat să știe care este statul membru ale cărui instanțe vor fi competente să se pronunțe cu privire la o chestiune de regim patrimonial, ce legislație se va aplica și cum va fi recunoscută și executată într-un stat membru hotărârea privind regimul lor patrimonial pronunțată într-un alt stat membru.

În 2011, Comisia a prezentat două propuneri pentru a oferi securitate juridică cuplurilor internaționale cu privire la administrarea bunurilor și, în caz de divorț/separare sau deces al unuia dintre membrii săi, cu privire la împărțirea patrimoniului lor. Una dintre propuneri se referă la regimurile matrimoniale ale cuplurilor căsătorite, iar cea de a doua la efectele patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate. Întrucât aceste propuneri vizează dreptul familiei, acestea ar fi trebuit să fie adoptate de către Consiliu, în unanimitate, după consultarea Parlamentului European. După mai mulți ani de negocieri, în decembrie 2015, Consiliul a concluzionat că nu se poate ajunge la un acord unanim pentru adoptarea propunerilor într-un interval de timp rezonabil.

În consecință, 18 state membre (Suedia, Belgia, Grecia, Croația, Slovenia, Spania, Franța, Portugalia, Italia, Malta, Luxemburg, Germania, Republica Cehă, Țările de Jos, Austria, Bulgaria, Finlanda și Cipru) și-au exprimat intenția de a stabili între ele o cooperare consolidată în domeniul regimurilor patrimoniale ale cuplurilor internaționale. Astfel, statele membre care au dorit acest lucru, au adoptat normele legislative al Uniunii în acest domeniu.

Ca urmare a acestor cereri, la 2 martie 2016, Comisia a adoptat trei propuneri: o propunere de Decizie a Consiliului de autorizare a cooperării consolidate în materia regimurilor patrimoniale ale cuplurilor internaționale, care acoperă atât căsătoriile, cât și parteneriatele înregistrate, și două propuneri de regulamente ale Consiliului de punere în aplicare a cooperării consolidate, și anume una privind regimurile matrimoniale și cea de a doua privind regimurile patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate.

Propunerile privind cele două regulamente conțin norme prin care se stabilește care este statul membru ale cărui instanțe vor fi competente să soluționeze aspectele legate de efectele patrimoniale ale cuplurilor internaționale (norme de competență), ce lege ar trebui să se aplice acestor domenii (norme privind legislația aplicabilă) și modul în care hotărârile judecătorești pronunțate într-un stat membru și documentele autentificate notarial cu privire la aceste aspecte într-un stat membru ar trebui să fie recunoscute și executate în alt stat membru. Având în vedere că propunerile de regulament vizează administrarea bunurilor și, în caz de divorț/separare sau deces al unuia dintre cei doi, împărțirea bunurilor comune, acestea sunt strâns legate de reglementările în vigoare la nivelul Uniunii în materie de divorț/separare și succesiuni.

Propunerile Comisiei se află în prezent în curs de examinare de către Consiliu și Parlamentul European.

Statele membre care nu participă încă se pot alătura cooperării consolidate în orice moment.

În cazul în care aveți nevoie de informații privind legislația statelor membre privind efectele patrimoniale ale căsătoriei și ale parteneriatelor înregistrate, vă rugăm să contactați autoritățile din statul membru în cauză. De asemenea, puteți consulta site-ul  http://www.coupleseurope.eu/ro/home care aparține Consiliului notariatelor din Uniunea Europeană.

Ultima actualizare: 02/06/2016

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.
Comisia actualizează conținutul acestui site, pentru a reflecta retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.