Δικαστήρια ειδικής δικαιοδοσίας

Σε αρκετά κράτη μέλη υπάρχουν ειδικά δικαστήρια, που εκδικάζουν συγκεκριμένες υποθέσεις. Συχνά, αυτού του είδους τα δικαστήρια επιλαμβάνονται διαφορών που αφορούν διοικητικές υποθέσεις ή σε ορισμένες περιπτώσεις διαφορών μεταξύ ιδιωτών ή επιχειρήσεων.

Αρκετά κράτη μέλη διαθέτουν ειδικά δικαστήρια για διοικητικές υποθέσεις, δηλαδή για διαφορές μεταξύ δημοσίων αρχών και ιδιωτών ή εταιρειών που σχετίζονται με αποφάσεις της δημόσιας διοίκησης, όπως διαφορές σχετικά με άδεια οικοδόμησης, άδεια λειτουργίας μίας επιχείρησης ή πράξη επιβολής φόρου.

Όσον αφορά τις διαφορές μεταξύ ιδιωτών και/ή επιχειρήσεων («αστικές υποθέσεις»), σε ορισμένα κράτη μέλη υπάρχουν ειδικά δικαστήρια που εκδικάζουν εργατικές υποθέσεις.

Για λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα ειδικά δικαστήρια των κρατών μελών, επιλέξτε μία από τις σημαίες στη δεξιά πλευρά.

Τελευταία επικαιροποίηση: 14/10/2020

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.
Η Επιτροπή επικαιροποιεί επί του παρόντος μέρος του περιεχομένου του ιστοτόπου λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.